Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0000061/14 05/03/2015 FUNCIÓ PÚBLICA. Constitucionalitat de la Llei 2/2012, de mesures de contenciós de la despesa pública en matèria de personal. No es poden replantejar les qüestions ja examinades pel Tribunal Constitucional. Principis de jerarquia normativa, irretroactivitat de les lleis, protecció de la propietat , accés en condicions d'igualtat a les funcions públiques i dret a la promoció en el treball. TSJA-0000061/14
0389/14 05/03/2015 Acomiadament disciplinari injustificat, article 103-5 i 104-7 incompliment reiterat (TSJC 389/14)
0342/14 05/03/2015 Interessos bancaris (TSJC 342/14)
0309/14 05/03/2015 Arrendament de negoci (TSJC 309/14)
0305/14 05/03/2015 Familia-pensió per aliments (TSJC 305/14)
0217/14 05/03/2015 Competència dels tribunals andorrans per a coneixer demanda de mesures (TSJC 317/14)
0414/14 05/03/2015 Propietat horitzontal (TSJC 414/14)
0383/14 05/03/2015 Laboral-desistiment justificat.retards en el pagament del salari (TSJC 383/14)
0361/14 05/03/2015 Laboral prescripció paga extraordinària (TSJC 361/14)
0242/14 05/03/2015 Família. reclamació pensió alimentosa pessada, eficàcia conveni no homologat (TSJC 242/14)
0318/14 05/03/2015 Revisió pensió no (TSJC 318/14)
0367/14 05/03/2015 Liquidació laboral, no pot ser condicionada (TSJC 367/14)
0394/13 05/03/2015 Interessos bancaris (TSJC 394/13)
A419/14 05/03/2015 Propietat horitzontal-requisits admissió a tràmit d'una demanda (TSJC 419/14)
A357/14 05/03/2015 Art. 63 LQM Mesures provisionals-pensió per aliments (TSJC 357/14)
A281/14 05/03/2015 Incident execució familia-atribució del domicili (TSJC 281/14)
A450/14 05/03/2015 Insolvència (TSJC 450/14)
A331/14 05/03/2015 Execució, arxiu i tramesa romanent a la jurisdicció penal (TSJC 331/14)
A089/14 05/03/2015 Execució forçosa-principi de suficiència (TSJC 089/14)
4400094/2013 - TC-094-4/13 04/03/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA. - AMENACES - AMENACES NO CONDICIONALS - LESIONS DOLOSES