BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0369/20 29/03/2021 Demanda de modificació de mesures de separació. Règim de guarda i custòdia i pensió d'aliments (1000555/2018)
0257/20 29/03/2021 Demanda de separació i mesures definitives (7001686/2013)
0251/20 29/03/2021 Atribució del domicili familiar (4000237/2018)
A213/19 29/03/2021 ACLARIMENT (1100173/2010)
A204/20 29/03/2021 ACLARIMENT error en el nom (2000403/2018)
A041/20 29/03/2021 Valoració de la inadmissió a tràmit de l'incident d'execució contra l'acord d'embargament del Saig (6000648/2019)
0534/16 29/03/2021 Acomiadament disciplinari injustificat (falta molt greu, actuació deslleial) (4000256/2015)
0384/20 29/03/2021 Demanda per acomiadament injustificat (1000005/2015)
0345/20 29/03/2021 Responsabilitat extracontractual a conseqüència accident de trànsit (6000539/2017)
0342/19 29/03/2021 EXEQUÀTUR reclamació de quantitat
0336/20 29/03/2021 Acomiadament injustificat; incompliment horaris laborals (4000364/2017)
0280/20 29/03/2021 Demanda de divorci i mesures paternofilials; pensió d'aliments i despeses extraordinàries, costes judicials (7000740/2014)
0275/20 29/03/2021 Reclamació a conseqüència de sinistre per filtracions d'aigua en local comercial (7000268/2017)
0234/20 29/03/2021 Demanda de modificació de mesures paternofilials (custòdia compartida, despeses extraordinàries, pensió d'aliments, contacte intersetmanal, modalitats de l'execució en temps de crisi sanitària) (2000497/2018)
0217/20 29/03/2021 Negligència per no haver assegurat que portava cinturó de seguretat; teoria del risc (6000043/2019)
0203/20 29/03/2021 Reclamació de quantitat derivada d'un reconeixement de deute (7000159/2015)
0007/21 29/03/2021 Acomiadament injustificat (3000421/2019)
0002/21 29/03/2021 Protecció d'acomiadament continguda article 113.1CRL (1000175/2017)
A382/19 29/03/2021 INADMISSIO INCIDENT DE NUL·LITAT per extemporani i argument nou (1000279/2018)
A378/20 29/03/2021 Règim de contactes amb avi, tieta i cosins paterns; recurs inadmissible (7000085/2020)