Signatura protocol entre CSJ i Fiscal General Espanyol per establir programa de intercanvis de fiscals. http://t.co/CCEdr1oiqS
Dijous dia 8 a Casa de la Vall, jurament dels càrrecs de President del TSJ del Sr.Joan Manel ABRIL i de Batlle de la Sra. Alexandra TERÉS.
El President ha participat a la 17a Cimera Judicial Iberoamericana del 02 al 04 d'abril a Chile. http://t.co/Tl0eHs1R4U
Avui a les 12h00 a la Casa de la Vall, tindrà lloc la presa de possessió del càrrec de Magistrada del TSJ de la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO.
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
IN-07/14 24/07/2014 Incident de nul·litat . TSJA-IN-07/14
0028/14 17/07/2014 Acreditació dels danys TSJC 0028/14
0107/14 17/07/2014 Família-ìmport de la pensió per aliments TSJC 0107/14
0385/13 17/07/2014 Dret bancàri-no imposició de costes judicials-cas d'absència requeriment extrajudicial TSJC 0385/13
0019/14 17/07/2014 Interrumpció prescripció amb el reconeixement de deute-cómput-prejudicialitat civil TSJC 0019/14
A137/14 17/07/2014 Insolvència TSJC 0137/14
A374/13 17/07/2014 Incident de nul.litat TSJC 0374/13
A017/14 17/07/2014 Incident de nul.litat TSJC 0017/14
A221/14 17/07/2014 Inadmissió recurs contra aute admetent parcialment practica d'una prova TSJC 0221/14
A226/14 17/07/2014 Aute inadmissió-recurs contra rebuig crèdit en el marc del procediment de fallida TSJC 0226/14
A081/14 17/07/2014 Pensió d'aliments-reclamació de l'increment de l'IPC TSJC 0081/14
A204/14 17/07/2014 Aute inadmissió-recurs en fase probatòria-retrotreient actuacions TSJC 0204/14
A190/14 17/07/2014 Propietat horitzontal-despeses comunitàries que vencen durant el procediment TSJC 0190/14
A123/14 17/07/2014 Crida en garantia TSJC 0123/14
A043/14 17/07/2014 Successió processal TSJC 0043/14
A178/13 17/07/2014 Incident de nul.litat-inadmissió per extemporani TSJC 0178/13
A178/13 17/07/2014 Incident de nul.litat-no art. 41.1 de la constitució TSJC 0178/13
A101/14 17/07/2014 Alçament parcial d'un embarg per canvi circumstàncies inicial TSJC 0101/14
R-001/14 17/07/2014 Incident de nul·litat, recusació. R-001/14
0005/14 16/07/2014 Accident de quad-responsabilitat determinació del perjudici TSJC 0005/14