BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000152/2015 08/07/2016 LESIONS DOLOSES - MALTRACTAMENT
6000079/2015 16/06/2016 FURT AMB FORÇA EN LES COSES - FURT EN CASA HABITADA
0085/14 31/05/2016 Contracte d'obra - Recepcio? de l'obra - Exceptio non adimpleti contractus - Prova - Responsabilitat arquitecte (TSJC 0085/2014)
5830209/2010 27/05/2016 INCIDENT EXECUCIÓ OP (DELICTE MENOR DE LESIONS): Responsabilitat civil, barem de capitalització de la pensió d'invalidesa. (TSJP-0000008/15)
5000214/2015 27/05/2016 INCIDENT EXECUCIÓ OP (DELICTE MENOR DE LESIONS): Responsabilitat civil, imports a indemnitzar. (TSJP-0000071/15)
1000485/2015 27/05/2016 INCIDENT EXECUCIÓ OP (DELICTES MENORS DE MALTRACTAMENT EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC): dispensa de la prohibició d'entrar en contacte amb les víctimes. (TSJP-0000001/16)
TC-009-4/2011 27/05/2016 INCIDENT EXECUCIÓ SENTÈNCIA (DELICTE MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS): No suspensió cautelar de la execució d'una resolució ferma i executiva per haver interposat el condemnat demanda davant del TEDH. (TSJP-0000009/16)
6000024/2015; 3400098/2013 27/05/2016 DELICTES MAJOR DE POSSESSIÓ PER A LA VENDA DE DROGA TÒXICA MARIHUANA A UN MENOR I DIFUSIÓ EN CENTRE D’ESBARJO, MENOR DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UNA PETITA QUANTITAT DE MARIHUANA I LA CONTRAVENCIÓ PENAL DE CONSUM PRIVAT DE MARIHUANA. Valoració de la prova. (TSJP-0000004/16)
6000038/2015; 2102338/2012 27/05/2016 CONTRAVENCIONS PENALS DE MALTRACTAMENT CORPORAL LLEU, AMENACES LLEUS I DIFAMACIÓ LLEU. Absolució: valoració de la prova. (TSJP-0000078/15)
6000100/2015; 40000146/2015 27/05/2016 DELICTES MAJOR D’ASSASSINAT EN GRAU DE TEMPTATIVA, MAJOR DE ROBATORI QUALIFICAT PER L’ÚS D’ARMA I MENOR DE PORT IL•LEGAL D’ARMA. Elements constitutius del delicte menor de port il·legal d'arma en zona habitada, circumstàncies atenuants de reparació a la víctima i analògica de confessió, circumstància atenuant de i la valoració de les circumstàncies per a imposar les penes. (TSJP-0000010/16)
6000065/2015 25/05/2016 AMENACES NO CONDICIONALS
6000061/2015 25/05/2016 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
6000089/2015 25/05/2016 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
6000149/2015 24/05/2016 MALTRACTAMENT
6000002/2016 24/05/2016 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000023/2016 24/05/2016 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000133/2015 24/05/2016 LESIONS DOLOSES
6000038/2016 24/05/2016 DESOBEDIÈNCIA LLEU A L'AUTORITAT
6000033/2016 24/05/2016 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000157/2015 24/05/2016 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI