BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000150/2015 16/11/2030 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
0490/15 20/12/2016 INCIDENT NUL·LITAT ACTUACIONS (5100106-2008)
0482/16 20/12/2016 Benefici justícia gratuïta exequatur (SOL·LICITUD DE DEFENSA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA LLETRADES GRATUÏTES)
0461/16 20/12/2016 Benefici justícia gratuïta (7000413-2016)
0456/16 20/12/2016 Justícia gratuita (7000390-2016)
0398/16 20/12/2016 Aute urgent i preferent article 19 CAV2 ORIGEN UP-005-16 (URG I PREF. 09916)
0396/15 20/12/2016 AUTE MESURA CAUTELAR INNECESARIETAT MESURA SOL·LICITADA (6000178-2015)
0392/16 20/12/2016 Despeses ordinàries i extraordinàries (3000529-2011)
0378/16 20/12/2016 Manifestacions (2000175-2016)
0357/15 20/12/2016 Suspensió (1900082-2014)
0369/16 20/12/2016 Incompetència de jurisdicció (3000029-2016)
0352/16 20/12/2016 Mesures provisionals (5000178-2016)
0343/15 20/12/2016 Aute incident de nul·litat prova Oficial (4100351-2009)
0339/16 20/12/2016 JUSTICIA GRATUÏTA. DENEGACIO MANCA DE PROVA (9000198-2016)
0301/16 20/12/2016 RECURS APEL·LACIO. CRIDA EN GARANTIA ESTIMADA-PROCEDENCIA
0279/16 20/12/2016 Acumulació de processos laborals-1 (2000055-2016)
0252/16 20/12/2016 CRIDA EN GARANTIA LITISCONSORCI PASSIU Improcedència (4900019-2014)
0195/16 20/12/2016 EXECUCIO SENTENCIA QUANT - LIQUIDA - NO HI HA RECURS APELLACIO (2100463-2008)
0187/16 20/12/2016 Prejudicialitat administrativa (5000254-2015)
0112/15 20/12/2016 Honoraris advocat-1 TSJC 30911 (5100124-2009)