Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0118/14 24/02/2015 Exequatur (TSJC 118/14)
0000085/14 29/01/2015 Aute Incident d'execució TSJA-0000085/14
0000076/14 29/01/2015 CASS. Incompatibilitat feina firaire amb baixa laboral. TSJA-0000076/14
0000081/14 29/01/2015 Procediment Urgent i Preferent 41.1 CA: Vulneració del dret a la llibertat sindical reconegut en l'article 18 de la Constitució TSJA-0000081/14
0000074/14 29/01/2015 SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per accident de treball. Valoració del grau d'invalidesa segons la prova pericial. TSJA-0000074/14
0000067/14 29/01/2015 SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per malaltia. Determinació del grau d'invalidesa segons el dictamen pericial. TSJA-0000067/14
0000070/14 29/01/2015 COMÚ ESCALDES-ENGORDANY. Concurs per peatonalitzar l'Av. Carlemany, titularitat de la via. TSJA-0000070/14
0000069/14 29/01/2015 GOVERN. Responsabilitat Administrativa per danys derivats d'una caiguda produïda a la via pública TSJA-0000069/14
0000066/14 29/01/2015 GOVERN. Sanció Administrativa en matèria de seguretat i higiene en el treball TSJA-0000066/14
0000082/14 29/01/2015 CASS: Pensió A3 TSJA-0000082/14
0000073/14 29/01/2015 COMUNS: Responsabilitat Administrativa. Reclamació de quantitat en concepte de rescabalament pels danys i perjudicis soferts per una decisió comunal. TSJA-0000073/14
JM-007-3/12 28/01/2015 LESIONS DOLOSES - AMENACES NO CONDICIONALS - LESIONS DOLOSES
1400133/2012 - TC-133-1/12 28/01/2015 CESSIÓ DE CÀNNABIS A MENOR D'EDAT - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
2400013/2014 - TC-013-2/14 28/01/2015 FURT - ÚS FRAUDULENT DE TARGETA DE CRÈDIT - ESTAFA QUALIFICADA
2400065/2013 - TC-065-2/13 28/01/2015 MALTRACTAMENT
2400066/2013 - TC-066-2/13 28/01/2015 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
2400069/2013 - TC-069-2/13 28/01/2015 ESTAFA QUALIFICADA
2400129/2011 - TC-129-2/11 28/01/2015 LESIONS DOLOSES - AMENACES NO CONDICIONALS
3400071/2013 - TC-071-3/13 28/01/2015 LESIONS DOLOSES
3400091/2012 - TC-091-3/12 28/01/2015 APROPIACIÓ INDEGUDA