BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000116/2015 23/11/2015 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000103/2015 23/11/2015 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000038/2015 23/11/2015 COACCIONS LLEUS - DIFAMACIÓ LLEU - MALTRACTAMENT
6000024/2015 18/11/2015 TRÀFIC DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CESSIÓ DE CÀNNABIS A MENOR D'EDAT
1400024/2013 04/11/2015 FURT QUALIFICAT - FURT AMB ÚS DE CLAUS DE POSSESSIÓ IL·LEGÍTIMA
1830198/2013 - 0000062/2015 04/11/2015 LESIONS DOLOSES
2400053/2014 28/10/2015 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC (SOBRE MENORS) - LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA - LESIONS DOLOSES
6000013/2015 28/10/2015 LESIONS DOLOSES (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA SOBRE MENORS) - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC (SOBRE MENORS)
6000005/2015 28/10/2015 CESSIÓ DE CÀNNABIS A MENOR D'EDAT
6000006/2015 28/10/2015 FURT AMB ÚS DE CLAUS DE POSSESSIÓ IL·LEGÍTIMA
6000008/2014 28/10/2015 AMENACES - LESIONS DOLOSES
2400107/2013 28/10/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
6000004/2014 28/10/2015 CESSIÓ DE CÀNNABIS A MENOR D'EDAT
5830210/2012 - 0000060/2015 28/10/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
0266/15 15/10/2015 Acomiadament disciplinari injustificat, article 104.2 i 104.4, absolució penal (TSJC-266/2015)
0224/15 15/10/2015 Desistiment laboral per manca ocupació efectiva, carta adreçada a administrador (TSJC-224/2015)
0131/15 15/10/2015 Laboral-Desistiment justificat-comissió del tabac- càlculs- (TSJC-131/2015)
A210/15 15/10/2015 Incompetència territorial, fur ordinari, domicili del demandat (TSJC-210/2015)
A430/14 13/10/2015 Aute recurs desprès constitucional (TSJC-430/2014)
A353/14 13/10/2015 Recurs aclariment costes (TSJC-353/2014)