BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000052/2015 27/04/2016 HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000088/2015 27/04/2016 LESIONS DOLOSES - INJÚRIA - AMENACES NO CONDICIONALS - RESISTÈNCIA A L'AUTORITAT
6000060/2015 27/04/2016 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
0000139/2015 - 1300112/2014 27/04/2016 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
0000130/2015 - 5820167/2013 27/04/2016 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
6000094/2015 23/03/2016 POSADA EN CIRCULACIÓ DE MONEDA INAUTÈNTICA
4400070/2007 23/03/2016 APROPIACIÓ INDEGUDA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC
2400130/2012 23/03/2016 ESTAFA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC
5400009/2014 23/03/2016 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA - LESIONS DOLOSES
5400010/2014 23/03/2016 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
6000001/2015 23/03/2016 ESTAFA - ESTAFA QUALIFICADA
6000097/2015 23/03/2016 CESSIÓ DE CÀNNABIS A MENOR D'EDAT - INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000125/2015 23/03/2016 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
6000070/2015 23/03/2016 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000005/2014 23/03/2016 CREACIÓ DE DOCUMENT INVERAÇ PER UN FUNCIONARI - FURT - APROPIACIÓ INDEGUDA - TINENÇA IL·LEGAL D'ARMES (ARMA DE FOC)
0000110/2015 - 1900004/2014 23/03/2016 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE DROGUES - CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
0000007/2016 18/03/2016 EXECUCIÓ SENTÈNCIA: Revocació de condemna condicional (TSJP-0000007/16)
0000006/2016 18/03/2016 EXECUCIÓ SENTÈNCIA: Revocació de condemna condicional (TSJP-0000006/16)
0000003/2016 18/03/2016 EXECUCIÓ OP: Revocació de condemna condicional (TSJP-0000003/16)
0000077/2015 18/03/2016 EXECUCIÓ SENTÈNCIA: Revocació de condemna condicional (TSJP-0000077/15)