BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A062/20 15/01/2021 recurs incident Nul·litat - Extemporaneïtat del recurs (0000062/2020 - 6000022/2020)
A069/20 07/01/2021 recurs incident Nul·litat - (6000173/2016)
A068/20 07/01/2021 recurs incident Nul·litat - (6000173/2017)
A080/20 30/12/2020 Major de lesions doloses emprant mitjans amb perill de causar la mort o lesions més greus a la víctima - Benefici penitenciari de la semillibertat (6000054/2018 - Ex. 191/2019)
A047/20 18/12/2020 AUTE RESOLUTIU - INCIDENT D’EXECUCIÓ (1000060/2018)
A065/20 18/12/2020 AUTE RESOLUTIU - INCIDENT D’EXECUCIÓ (1000061/2019)
A074/19 18/12/2020 AUTE ACLARIMENT (1000036/2018)
A015/20 18/12/2020 AUTE INADMISSIÓ - RECURS CONTRA INCIDENT DE NUL.LITAT (2000084/2018)
0049/20 18/12/2020 SEGURETAT SOCIAL – CASS Pensió de viduïtat. No es reuneixen els requisits de cotització prèvia quan ja s’ha obtingut un capital de jubilació i s’han retornat les cotitzacions a la branca de jubilació. (1000053/2019)
0037/20 18/12/2020 SEGURETAT SOCIAL - CASS Pensió de jubilació retardada. Els requisits de cotització prèvia es refereixen a la situació existent en complir els 65 anys. (1000075/2019)
0036/20 18/12/2020 COMUNS - Danys a instal·lació elèctrica per subtensió. (2000015/2019)
0020/20 18/12/2020 GOVERN – TRIBUTS. Recurs contra una resolució de la Comissió Tècnica Tributària mitjançant la qual resol imposar una sanció per infracció de defraudació per no repercutir i liquidar les quotes d’IGI referents als mesos de gener, febrer, març i abril corresponents a l’exercici 2014. (1000034/2018)
0056/20 18/12/2020 GOVERN – TRIBUTS. Recurs contra la revocació d’una resolució de la Comissió tècnica tributària i la formulació d’una nova liquidació (1000018/2018)
0039/20 18/12/2020 GOVERN - Règim de jubilació del Cos de Bombers. El Govern és un òrgan executiu i no consultiu. Circulars no poden pronunciar-se sobre l’abast d’una disposició derogatòria. Tribunals tampoc són òrgans Consultius (1000068/2019)
0021/20 18/12/2020 COMUNS - Explotació d'apartaments moblats per a vacances exigeix autorització del Comú on està situat l'immoble (1000097/2017)
0018/20 18/12/2020 GOVERN - Sanció duana per falsa declaració. Vehicles que no es destinen a l’exposició sinó a la venda. Aplicació del Codi de Duana per ser norma especial. Infracció falsa declaració. (1000042/2018)
A073/20 17/12/2020 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, autorització de conduir en horari laboral- Còmput dels dies en període d'emergència sanitària SARS-CoV-2 -Principi de legalitat (2080278/2018)
0064/20 17/12/2020 Major de tràfic de droga tòxica cocaïna, menor de cessió de cànnabis - Incorrecta valoració de la Prova (6000028/2020)
A065/20 17/12/2020 Menor de lesions per imprudència greu - Legitimació activa - Determinació Responsabilitat Civil (2080070/2020)
A063/20 17/12/2020 Major continuat d'apropiació indeguda i administració deslleial - retorn dipòsit per absolució (0000027/2020)