BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0000009/2016 - 5830218/2013 14/10/2016 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
0000040/2016 - 2820018/2014 14/10/2016 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000015/2016 21/09/2016 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
6000009/2016 21/09/2016 REFÚS DE SOTMETRE'S A LA PROVA D'ALCOHOLÈMIA - LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000005/2016 21/09/2016 INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - AMENACES LLEUS
4400045/2011 21/09/2016 ELABORACIÓ I TRÀFIC DE SUBSTÀNCIES NOCIVES
6000128/2015 21/09/2016 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. -) AMENACES NO CONDICIONALS
0469/15 20/09/2016 Bancari - Venciment - Interessos - Contracte d'adhesió (TSJC 469/2015)
0456/15 20/09/2016 Contractes - Compliment - litis consorci - legitimació passiva - Prescripció (TSJC 456/2015)
0407/15 20/09/2016 Subministrament de mercaderies (TSJC 407/2015)
0384/15 20/09/2016 Responsabilitat en la producció d'un sinistre (TSJC 384/2015)
0327/15 20/09/2016 **** (TSJC 0327/2015)
0300/16 20/09/2016 Arrendaments urbans - Novació (TSJC 300/2016)
0281/16 20/09/2016 Justícia gratuïta (TSJC 281/2016)
0258/16 20/09/2016 Laboral - Desistiment justificat - Formalitats - Acomiadament disfressat NO (TSJC 258/2016)
0229/16 20/09/2016 Laboral - Desistiment justificat NO - Malaltia professional - Incompliment de mesures de seguretat NO (TSJC 229/2016)
0225/16 20/09/2016 Laboral - Prima d'exclusivitat - Comiat no causal deixa vigent l'obligació de donar ocupació efectiva (TSJC 225/2016)
0207/16 20/09/2016 Laboral - Nul·litat comiat invocada per empresari NO - Efectes recaiguda accident de treball patit amb un empresari anterior (TSJC 207/2016)
0192/16 20/09/2016 Custòdia compartida i pensió d'aliments (TSJC 192/2016)
0191/16 20/09/2016 Laboral - Desistiment justificat SÍ - Canvi de categoria professional - Baixa voluntària del rendiment NO (TSJC 191/2016)