BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A016/19 06/02/2019 AUTE ACLARIMENT (6000200/2016)
A016/19 06/02/2019 AUTE ACLARIMENT (6000200/2016)
A015/19 01/02/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT IN ADMISSIÓ A TRÀMIT (86/2018)
A014/19 01/02/2019 Incident de Nul·litat in-admissió a tràmit (60000143/2017)
0108/18 01/02/2019 Delicte Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau de alcoholèmia superior a 0,8 GLS (1080060/2018)
0092/18 01/02/2019 Delicte Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau de alcoholèmia superior a 0,8 GLS (5080147/2018)
0076/18 01/02/2019 Delicte menor de abús sexual (0000088/2017)
0083/18 01/02/2019 Delicte Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau de alcoholèmia superior a 0,8 GLS (5080158/2018)
0052/18 01/02/2019 DELICTE MAJOR DE LESIONS DOLOSES (6000091/2016)
0085/18 01/02/2019 Delicte Major de robatori amb violència i de lesions doloses (6000200/2016)
A018/18 30/01/2019 RECTIFICACIÓ AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (TSJ 018/2018 - 3000401/2018)
A013/19 29/01/2019 RECURS CONTRA INCIDENT DE NUL·LITAT (8000176/2015)
A002/19 29/01/2019 Recurs contra incident de nul·litat (8000176/2015)
A018/18 29/01/2019 INCIDENT DE NUL.LITAT (3000401/2018 - TSJ 018/2018)
0021/17 24/01/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Canvi de criteri respecte de l’aplicació de l’IGI. No es van impugnar les liquidacions tributàries. Prescripció de l’acció de responsabilitat. (2000046/2016)
A075/18 23/01/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (1000024/2017)
0001/19 23/01/2019 TRIBUTS. Intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia (1000059/2018)
6000060/2018 18/01/2019 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
6000209/2016 18/01/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000121/2017 18/01/2019 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)