BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000130/2016 22/09/2017 LESIONS DOLOSES
2900017/2014 - 0000071/2017 21/09/2017 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
0000043/2016 - 6830055/2011 (DM-055-2/11) 27/07/2017 AMENACES NO CONDICIONALS - AMENACES NO CONDICIONALS (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA) - INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - RESISTÈNCIA A L'AUTORITAT - LESIONS DOLOSES - COACCIONS LLEUS - LESIONS DOLOSES
6000164/2016 26/07/2017 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE DROGUES - CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
6000145/2016 26/07/2017 LESIONS DOLOSES
6000019/2016 - RA 26/07/2017 LESIONS DOLOSES - AMENACES NO CONDICIONALS
0000024/2016 - 2900026/2014 26/07/2017 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
P-002/2016 20/07/2017 Funcionament anormal de l'Administració de Justícia. Vulneració del dret a un judici de durada raonable (P-002/2016)
0086/17 20/07/2017 **** (6000408-15)
0151/17 20/07/2017 **** (3000992-14)
0552/16 20/07/2017 **** (4000301-2014)
0114/17 20/07/2017 **** (6000031-2016)
0020/17 20/07/2017 **** (3000626-2014)
0008/17 20/07/2017 **** (1000890-2006)
0488/16 20/07/2017 Ordinari - Validesa i valoracio de l'informe pericial medicoforense (TSJC 488/2016)
0445/16 20/07/2017 CONTRACTE VENDA ACCIONS SIMULAT. NUL·LITAT ABSOLUTA (TSJC 445/2016)
0278/16 20/07/2017 EXEQUATUR (TSJC 278/2016)
0214/17 20/07/2017 LAFU - Admissibilitat del recurs - SI - Prova del pagament de les rendes - Càrrega de la prova (TSJC 214/2017)
0186/17 20/07/2017 Laboral - Acomiadament - Determinació del salari - Cálcul de la indemnització en cas de CDD - Cácul dels havers laborals (TSJC 186/2017)
0180/16 20/07/2017 EXEQUATUR (TSJC 180/2016)