Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0397/14 15/05/2015 Laboral (TSJC 397/14)
A161/14 05/05/2015 Inadmissio recurs (TSJC 161/14)
A110/15 05/05/2015 Inadmissio recurs (TSJC 110/15)
A072/15 05/05/2015 Inadmissio recurs (TSJC 072/15)
A359/14 05/05/2015 Inadmissió recurs (TSJC 359/14)
A114/15 05/05/2015 Inadmissió recurs contra aute aclariment (TSJC 114/15)
A429/14 05/05/2015 Inadmissió recurs contra aute aclariment (TSJC 429/14)
A429/14 05/05/2015 Inadmissió recurs del deutor contra aute mesura cautelar (TSJC 429/14)
A079/15 05/05/2015 Inadmissió recurs contra aute després reposició a providencia (TSJC 079/15)
34000123-2013 (TC-013-3/13) 04/05/2015 TRÀFIC DE DROGA TÒXICA (COCAïNA) - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (COCAïNA) - CONSUM DE DROGA TÒXICA (COCAÏNA) - INTRODUCCIÓ DE DROGA TÒXICA PER AL PROPI CONSUM (COCAÏNA)
0434/14 27/04/2015 Titularitat real del negoci-respons solidaria titular formal i real (TSJC 434/14)
0423/14 27/04/2015 Assegurances-pòlissa de prevenció-declaració prèvia de l'assegurat (TSJC 423/14)
0416/14 27/04/2015 Contracte de promesa de compravenda-novació tàcita data lliurament (TSJC 416/14)
0436/14 27/04/2015 Prestec-acció de repetició execució gaarantia pgnoraticia (TSJC 436/14)
0406/14 27/04/2015 Familia-quantum pensió per aliments a fills majors (TSJC 406/14)
0421/14 27/04/2015 Separació matrimonial-atribució del domicili conjugal (TSJC 421/14)
0077/14 27/04/2015 NO CONSIGNACIO RENDES (TSJC 077/14)
0185/13 27/04/2015 Accident de circulació-quantum dels danys causats (TSJC 185/13)
0358/13 27/04/2015 Treballs pintura.valoració prova parcial (TSJC 358/13)
0151/14 27/04/2015 Termini de prescripció de l'acció de repetició de la CASS (TSJC 151/14)