Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
2400076/2013 27/04/2015 AMENACES - MALTRACTAMENTS - CREBANTAMENT DE PENA - VIOLACIÓ
4400097/2013 (TC-097-4/13) 22/04/2015 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
0000143/2014 (4870377-2014 OPG-377-4/14) 22/04/2015 AMENACES NO CONDICIONALS (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA) - CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES - INJÚRIA - RESISTÈNCIA A L'AUTORITAT - REFÚS DE SOTMETRE'S A LA PROVA D'ALCOHOLÈMIA
3400169/2003 (TC-169-3/03) 22/04/2015 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
2400119/2013 22/04/2015 AMENACES
2400014/2014 (TC-014-2/14) 22/04/2015 FURT EN CASA HABITADA
2300238/2011 22/04/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
3700211/2013 22/04/2015 CREBANTAMENT DE PENA - MALTRACTAMENT - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
0000190/2014 (2830051/2010) 22/04/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
0000120/2014 (5830149/2013 - DM-149-2/13) 22/04/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
A160/14 14/04/2015 Execució (TSJC 160/14)
0411/14 14/04/2015 Liquidació societat-rescabalament deutes contra exsoci (TSJC 411/14)
0435/14 14/04/2015 Resolució contracte per incompliment obligacions-oficina de farmàcia (TSJC 435/14)
0007/14 14/04/2015 Valoració testimoni-accident circulació (TSJC 007/14)
0279/14 14/04/2015 Pla de jubilació d'empresa (TSJC 279/14)
0374/14 14/04/2015 Compravenda vehicle-valoració de la prova (TSJC 374/14)
0378/13 14/04/2015 Bancari-actuació regular del banc-utilització targetes de crèdit (TSJC 378/13)
0340/14 14/04/2015 Accident-pòlissa d'assegurances-acció subrogatòria de pagament (TSJC 340/14)
A420/14 14/04/2015 Art. 63 LQM pensio per aliments i règim de visites (TSJC 420/14)
A433/14 09/04/2015 Inadmissió excepcions (TSJC 433/14)