BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
023/14 14/10/2014 Desestiment -TSJA-023/14
078/14 09/10/2014 Intercanvi d'informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. TSJA-078/14
TC-031-3/13 30/09/2014 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA, AMENACES NO CONDICIONALS
TC-103-4/12 30/09/2014 EXHIBICIONISME
TC-099-3/13 30/09/2014 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
TC-126-4/09 30/09/2014 FURT QUALIFICAT, FURT QUALIFICAT AMB ABÚS DE CONFIANÇA, ESTAFA QUALIFICADA
DM-185-3/12 30/09/2014 LESIONS DOLOSES, COACCIONS, AMENACES NO CONDICIONALS
TC-115-2/11 30/09/2014 HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
TC-113-4/13 30/09/2014 FURT, FURT AMB ÚS DE CLAUS DE POSSESSIÓ IL•LEGÍTIMA
TC-110-5/12 30/09/2014 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
TC-102-2/12 30/09/2014 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA, AMENACES NO CONDICIONALS
DM-088-2/12 30/09/2014 REFÚS DE SOTMETRE'S A LA PROVA D'ALCOHOLÈMIA, CREBANTAMENT DE PENA, INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI, AMENACES NO CONDICIONALS
TC-083-4/11 30/09/2014 CONDUCCIÓ TEMERÀRIA DE VEHICLE AUTOMÒBIL AMB PERILL CONCRET PER A LES PERSONES, CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE DROGUES, CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR, HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ) I LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
TC-062-1/13 30/09/2014 FURT AMB ESCALAMENT
TC-027-3/13 30/09/2014 CESSIÓ DE CÀNNABIS A MENOR D'EDAT, CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR, CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR I CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
TC-005-4/12 30/09/2014 APROPIACIÓ INDEGUDA, CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC, ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC
021/14 26/09/2014 Costes processals . TSJA-021/14
020/14 26/09/2014 Costes processals . TSJA-020/14
019/14 26/09/2014 Costes processals . TSJA-019/14
018/14 26/09/2014 Costes processals . TSJA-018/14