El President ha participat a la 17a Cimera Judicial Iberoamericana del 02 al 04 d'abril a Chile. http://t.co/Tl0eHs1R4U
Avui a les 12h00 a la Casa de la Vall, tindrà lloc la presa de possessió del càrrec de Magistrada del TSJ de la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO.
El 26 de febrer el CSJ ha nomenat la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO per al càrrec de Magistrada del Tribunal Superior de Justícia.
El CSJ convoca a concurs de mèrits per cobrir una vacant en el càrrec de magistrat de la Sala Penal del Tribunal Superior.
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
DM-337-4/09 02/04/2014 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
TC-039-6/12 02/04/2014 FURT AMB FORÇA EN LES COSES
TC-112-1/12 02/04/2014 FURT AMB FORÇA EN LES COSES - ESTAFA - FURT
TC-096-4/11 02/04/2014 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
TC-038-1/13 02/04/2014 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
TC-023-4/13 02/04/2014 POSSESSIÓ IL·LEGÍTIMA D'ARMA CURTA DE FOC
TC-022-2/13 02/04/2014 ESTAFA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC
TC-011-6/12 02/04/2014 AMENACES NO CONDICIONALS - INFLUÈNCIA SOBRE ELS INTERVINENTS EN EL PROCÉS
TC-009-4/11 02/04/2014 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
TC-008-3/13 02/04/2014 ESTAFA QUALIFICADA - FURT
TC-005-2/13 02/04/2014 HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
044/13 28/03/2014 FUNCIÓ PÚBLICA- classificació d'un funcionari, interpretació de la disposició transitòria sisena de la LFP, oposabilitat dels actes administratius. TSJA-044/13
047/13 28/03/2014 FUNCIÓ PÚBLICA- Cos de policia. Jubilació voluntària. Procedeix quan concorren el requisits legals, encara que l'interessat estigui subjecte a un procediment disciplinàri. TSJA-047/13
038/14 28/03/2014 CASS- pensió de jubilació, definició i nou càlcul dels punts de vellesa. TSJA-038/14
046/13 28/03/2014 CASS- dret a ser beneficiària del seu cónjugue com a secretària de societats. TSJA-046/13
041/13 28/03/2014 CASS- pensió d'invalidesa categoria A3. TSJA-041/13
035/13 28/03/2014 Sol·lcitud d'indemnització per danys i perjudicis segons sentència del Tribunal Constitucional. TSJA-035/13
039/13 28/03/2014 CASS- reobertura del carnet d'accident laboral i de reemborsament d'actes ambulatoris i hospitalaris. TSJA-039/13
042/13 28/03/2014 Sanció disciplinària- TSJA-042/13
TC-092-2/12 25/03/2014 LESIONS DOLOSES (VIOLÈNCIA SOBRE MENORS) - AMENACES NO CONDICIONALS - INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI