BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A146/16 21/07/2016 Rectificació d'errors d'ofici al decideix - Corregit (TSJC 146/2016)
0503/15 19/07/2016 Funcions de l'administrador de l'herència jacent (TSJC 503/2015)
0472/15 19/07/2016 Aval bancari (TSJC 472/2015)
0447/15 19/07/2016 Bancari - Accions (TSJC 447/2015)
0441/15 19/07/2016 Contracte d'obra - Pacte de renúncia - Inexistència (TSJC 441/2015)
0424/15 19/07/2016 Correcció d'unes obres i despeses de peritatge (TSJC 424/2015)
0403/15 19/07/2016 Accident d'esquí (TSJC 403/2015)
0384/14 19/07/2016 Titularitat accions (TSJC 384/2014)
0328/11 19/07/2016 Accions (TSJC 328/2011)
0254/16 19/07/2016 Propietat horitzontal - Manca de motivació del recurs (TSJC 254/2016)
0179/16 19/07/2016 Divorci - Guarda compartida (TSJC 179/2016)
0174/16 19/07/2016 Laboral - Comú - CDI o CDD - Acomiadament (TSJC 174/2016)
0164/15 19/07/2016 Reclamació de quantitat i execució hipotecària (TSJC 164/2015)
0143/16 19/07/2016 Divorci - Conveni regulador - Intervenció fiscal - Límit (TSJC 143/2016)
0141/16 19/07/2016 Laboral - Desistiment justificat NO - Incongruència per modificació causa petendi (TSJC 141/2016)
0102/16 19/07/2016 Promesa compravenda - Novació tàcita (TSJC 102/2016)
0096/15 19/07/2016 Contracte corretatge - Requisits - Compra per estranger (TSJC 096/2015)
0075/16 19/07/2016 Guarda i custòdia - Règim de visites (TSJC 075/2016)
0073/15 19/07/2016 Interdicte recobrar possessió - Finalitat (TSJC 073/2015)
0008/16 19/07/2016 Responsabilitat ortodontista (TSJC 008/2016)