BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
TSJA-0000043/2015 20/08/2015 URGENT I PREFERENT. 41.1 CA. Vulneració dels drets fonamentals de l'article 10 de la Constitució (TSJA-0000043/2015)
0151/2015 30/07/2015 ****(151/2015)
A370 30/07/2015 LABORAL- incident de nul·litat (TSJC 370/2015)
A307/2015 30/07/2015 Inadmissió recurs contra aute d'excecució cal obertura incident (TSJC 307/2015)
A304/2015 30/07/2015 Inadmissió recurs contra aute d'excecució cal obertura incident (TSJC 304/2015)
A268/2015 30/07/2015 Inadmissió recurs aute ACUMULACIÓ DE PROCESSOS i no posa fi (TSJC 268/2015)
A267/2015 30/07/2015 Inadmissió recurs aute no posa fi (TSJC 267/2015)
A114/2015 30/07/2015 Incident de nul·litat (TSJC 11472015)
A101/2015 30/07/2015 Inadmissió incident excecució costes processals de segona instància i termini (TSJC 101/2015)
A044/2015 30/07/2015 Inadmissió recurs aute denegant i suspensió i no posa fi (TSJC 044/2015)
A033/2015 30/07/2015 Laboral incident de nul·litat (TSJC 033/2015)
4400060/2013 28/07/2015 APROPIACIÓ INDEGUDA - ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL
1400073/2013 28/07/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
4400026/2010 28/07/2015 REVELACIÓ DE SECRETS PER AUTORITAT O FUNCIONARI
4400027/2010 28/07/2015 CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE CERTIFICATS INVERAÇOS
3400068/2012 28/07/2015 ESTAFA QUALIFICADA
4400003/2014 28/07/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA - TINENÇA IL·LEGAL D'ARMES (ARMA BLANCA)
6000023/2015 28/07/2015 FURT QUALIFICAT AMB ABÚS DE CONFIANÇA
0000038/2015 (5830058/2014 - DM-058-3/14) 28/07/2015 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIAL
0000065/2015 (5300070/2014 - DM-070-5/14) 28/07/2015 CREBANTAMENT DE PENA - AMENACES NO CONDICIONALS