BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A0047/21 15/07/2021 Menor de maltractaments en l'àmbit domèstic realitzat davant de menor d'edat i amenaces no condicionals - Aixecament prohibició contacte (1080196/2019)víctima
0017/21 15/07/2021 Menor de conducció d'un vehicle automòbil en un estat del qual es derivi un perill concet per a la vida o la salut de les persones a causa del consum de drogues o substàncies d'efectes anàlegs - Interpretació extensiva de l'article 268 .1 CP (60000041/2020)
A0046/21 15/07/2021 Major de maltractaments amb objecte o mitjà de causar la mort o lesions greus i maltractaments en l'àmbit domèstic. Autorització conduir.- Penes restrictives llibertat- Penes complementàries (1080028/2021)
A0045/21 15/07/2021 Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau superior a 0,8gl/s- Autorització Conduir (5080053/2021)
A0044/21 09/07/2021 Desestiment Recurs (5080066/2021)
0043/21 02/07/2021 ESTRANGERS. Renovació autorització de residència. Risc per l’ordre públic derivat d’una condemna per tràfic de drogues. Proporcionalitat de la mesura. (1000084/2019)
A0043/2021 01/07/2021 Querella procediment aforats - Legitimiació del querellant (6000074/2021)
0016/21 23/06/2021 Contravenció penal de lesions doloses - circumstància excloent de la legitima defensa (6000043/2020)
0015/21 23/06/2021 Major d'agressió sexual constitutiva de violació en grau de temptativa - manca d'acreditació dels fets - vulneració del principi de presumpció d'innocència (6000226/2017)
A0042/21 17/06/2021 Inadmissió Recurs - recusació extemporanea (5000793/2019)
0002/21 14/06/2021 JUSTÍCIA. Petició d’abstenció del Fiscal General. Règim d’impugnació dels acords del Consell Superior de la Justícia. (1000010/2020)
0074/20 14/06/2021 JUSTÍCIA. Petició d’abstenció del Fiscal General. Règim d’impugnació dels acords del Consell Superior de la Justícia. (1000003/2020)
A041/21 11/06/2021 Incident de nul·litat (6000084/2019)
6000121/2019 10/06/2021 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
6000081/2020 10/06/2021 CONSUM DE DROGA TÒXICA EN LOCAL PÚBLIC (COCAïNA) - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROP
6000155/2019 10/06/2021 COACCIONS MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC; LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA.
6000060/2020 10/06/2021 ESTAFA QUALIFICADA
0011/21 10/06/2021 SEGURETAT SOCIAL. Alta mèdica. Estabilització estat salut. Intervenció pendent no impedeix alta. Fernández CASS. (1000087/2019)
0004/21 10/06/2021 GOVERN Inscripció en expedient personal funcions cap de grup. Policia. (2000033/2019)
0017/21 10/06/2021 SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per malaltia comuna. Prova pericial judicial elaborada per metge psiquiàtric. (1000039/2019)