BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
TC-115-4/13 10/11/2014 AGRESSIÓ SEXUAL (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA) - ACCÉS CARNAL AMB UNA PERSONA DE MÉS DE 14 ANYS I MENYS DE 18, PREVALENT-SE D'UNA SITUACIÓ DE SUPERIORITAT I ESSENT LA VÍCTIMA ESPECIALMENT VULNERABLE PER RAÓ DE LA SEVA SITUACIÓ - PROXENETISME - ACTES SEXUALS AMB MENORS
TC-142-3/13 29/10/2014 TRÀFIC DE DROGA TÒXICA (COCAïNA) - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
TC-139-6/11 29/10/2014 LESIONS DOLOSES
TC-137-3/12 29/10/2014 LESIONS DOLOSES
TC-134-4/13 29/10/2014 ÚS DE DOCUMENT INVERAÇ
DM-116-2/12 29/10/2014 EXPORTACIÓ IL•LÍCITA DE MERCADERIA SENSIBLE PER UN VALOR SUPERIOR A 18.000 €
TC-093-2/06 29/10/2014 APROPIACIÓ INDEGUDA
TC-081-3/13 29/10/2014 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. - MALTRACTAMENT
TC-080-4/12 29/10/2014 HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
TC-070-3/12 29/10/2014 VIOLACIÓ DE DOMICILI
TC-049-4/12 29/10/2014 LESIONS DOLOSES
TC-031-2/12 29/10/2014 VIOLACIÓ - RESISTÈNCIA LLEU ALS FUNCIONARIS PÚBLICS - LESIONS DOLOSES - COACCIONS (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA) - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
0000088/2014 27/10/2014 Suspensió execució de sentència- TSJA-0000088/2014
43/14 24/10/2014 Llibertat provisional. TSJP-43/14
051/14 24/10/2014 COMUNS. obertura d'un tràmit d'exposició pública, manca legitimació activa. TSJA-051/14
050/14 24/10/2014 COMUNS. concurs per conceptualitzar l'avda Carlemany, manca legitimació activa. TSJA-050/14
047/14 24/10/2014 CASS. suspensió prestacions, estabilització de la patologia. TSJA-047/14
035/14 24/10/2014 CASS. Els membres del Consell d’administració d’una societat mercantil desenvolupen una activitat lucrativa, incompatible amb la condició d’assegurat indirecte. Devolució de les prestacions indegudes. TSJA-035/14
IN-08/14 24/10/2014 INCIDENT DE NUL•LITAT. Vulneració de la presumpció d’innocència en un procés sobre la renovació de l’autorització de residència. L’incident només procedeix quan no s’ha pogut denunciar anteriorment la vulneració del dret fonamental.. TSJA-IN-08/14
072/14 24/10/2014 Desert. TSJA0-072/14