BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0000088/2014 27/10/2014 Suspensió execució de sentència- TSJA-0000088/2014
43/14 24/10/2014 Llibertat provisional. TSJP-43/14
051/14 24/10/2014 COMUNS. obertura d'un tràmit d'exposició pública, manca legitimació activa. TSJA-051/14
050/14 24/10/2014 COMUNS. concurs per conceptualitzar l'avda Carlemany, manca legitimació activa. TSJA-050/14
047/14 24/10/2014 CASS. suspensió prestacions, estabilització de la patologia. TSJA-047/14
035/14 24/10/2014 CASS. Els membres del Consell d’administració d’una societat mercantil desenvolupen una activitat lucrativa, incompatible amb la condició d’assegurat indirecte. Devolució de les prestacions indegudes. TSJA-035/14
IN-08/14 24/10/2014 INCIDENT DE NUL•LITAT. Vulneració de la presumpció d’innocència en un procés sobre la renovació de l’autorització de residència. L’incident només procedeix quan no s’ha pogut denunciar anteriorment la vulneració del dret fonamental.. TSJA-IN-08/14
072/14 24/10/2014 Desert. TSJA0-072/14
41/14 21/10/2014 Incident de nul·litat. TSJP-41/14
15/14 16/10/2014 delicte major de frustració de procediments executius de cobrament, i delicte menor d’obstaculització d’execució de resolucions judicials referents al pagament de pensions alimentàries- TSJP-15/14
004/14 16/10/2014 Recusació magistrat Tribnual de Corts. TSJ-004/14
36/14 16/10/2014 Extradició - TSJP-36/14
32/14 15/10/2014 Delicte major d’introducció de droga tòxica cocaïna destinada al tràfic il·lícit. TSJP-32/14
023/14 14/10/2014 Desestiment -TSJA-023/14
078/14 09/10/2014 Intercanvi d'informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. TSJA-078/14
TC-031-3/13 30/09/2014 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA, AMENACES NO CONDICIONALS
TC-103-4/12 30/09/2014 EXHIBICIONISME
TC-099-3/13 30/09/2014 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
TC-126-4/09 30/09/2014 FURT QUALIFICAT, FURT QUALIFICAT AMB ABÚS DE CONFIANÇA, ESTAFA QUALIFICADA
DM-185-3/12 30/09/2014 LESIONS DOLOSES, COACCIONS, AMENACES NO CONDICIONALS