BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A496/17 27/03/2018 Justícia gratuïta (1000261/2017)
A485/17 27/03/2018 Execució sentència no hi ha recurs apel·lació (5000409/2013)
A460/17 27/03/2018 Incident execució aliments vs extraordinàries (4001655/2013)
A454/17 27/03/2018 Guarda i custòdia compartida (7000443/2017)
A435/17 27/03/2018 Incident de nul·litat-Laboral-Desistiment justificat-Clàusula de no competència-Frau de llei internacional NO (1001561/2010)
A411/17 27/03/2018 Interessos abusius en execució (5000248/2017)
A358/17 27/03/2018 Laboral-Incident de nul·litat.90.2 CRL-Acomiadament no causal d'una dona embarassada-Obligació del certificat del metge (6000347/2016)
A357/17 27/03/2018 Competència de la jurisdicció administrativa (2000114/2017)
A294/15 27/03/2018 Transacció judicial (2100578/2010)
A290/17 27/03/2018 Incident de nul·litat d'actuacions (2100475/2013)
A262/17 27/03/2018 Incident de nul·litat - Desestimatori (2100439/2013)
A227/15 27/03/2018 Costes segona instància - Complexitat (TSJC 339/2014), (6100156/2012)
A073/17 27/03/2018 Incident de nul·litat - Legitimació passiva titulars delegació companyia assegurances (2100052/2013)
A026/18 27/03/2018 Justícia gratuïta (2000478/2018)
A023/18 27/03/2018 Justícia gratuïta (4000114/2015)
A022/18 27/03/2018 Justícia gratuïta (4000114/2015)
A018/18 27/03/2018 Segrest internacional menors (7000012/2018)
A015/18 27/03/2018 Justícia gratuïta (4000408/2017)
0073/17 22/03/2018 GOVERN - CONTRACTACIÓ. Plec de bases concurs per a la concessió de les línies de transport regular de viatgers. Acte de tràmit qualificat. Indeterminació de la tarifa i de la situació dels serveis preexistents. Plataforma de gestió integrada pels concessionaris (1000095/2016)
0001/18 19/03/2018 CANCEL·LACIÓ D'ANTECEDENTS PENALS (TC-017-6/11 i 5080174/2017)