Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
5400043/2014 (TC-043-5/14) 25/06/2015 ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR - ÚS DE DOCUMENT INVERAÇ
6000001/2014 25/06/2015 FURT AMB ESCALAMENT
6000017/2015 25/06/2015 POSADA EN CIRCULACIÓ DE MONEDA INAUTÈNTICA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC
3400011/2014 (TC-011-3/14) 25/06/2015 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
2400038/2014 25/06/2015 ABANDÓ DE MENORS
3400141/2013 (TC-141-3/13) 25/06/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
0000138/2014 (5830044/2012) 25/06/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
3400056/2013 25/06/2015 APROPIACIÓ INDEGUDA
1400032/2014 - (TC-032-1/14) 25/06/2015 ELABORACIÓ I TRÀFIC DE SUBSTÀNCIES NOCIVES
4400096/2013 25/06/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
4400125/2012 25/06/2015 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
5400062/2014 25/06/2015 FURT AMB FORÇA EN LES COSES - FURT AMB ESCALAMENT
0000003/2015 (1300102/2013) 25/06/2015 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
6000003/2014 25/06/2015 LESIONS DOLOSES - LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
0000131/2014 27/05/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
6400118/2012 27/05/2015 FURT AMB FORÇA EN LES COSES
2400024/2014 27/05/2015 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - CREBANTAMENT DE PENA - CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES - LESIONS DOLOSES (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA)
2300318/2008 27/05/2015 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
0000006/2015 27/05/2015 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ) - OMISSIÓ DE SOCORS - CONDUCCIÓ DE VEHICLE DE TRANSPORT SOTA L'EFECTE DE DROGUES - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
5400030/2014 27/05/2015 FURT QUALIFICAT AMB ABÚS DE CONFIANÇA - INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI