BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000076/2015 27/01/2016 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
3400089/2011 27/01/2016 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000100/2015 27/01/2016 ASSASSINAT - ROBATORI QUALIFICAT
3400093/2013 27/01/2016 FURT AMB FORÇA EN LES COSES - FURT AMB ÚS DE CLAUS DE POSSESSIÓ IL·LEGÍTIMA.- FURT - FURT D'ÚS DE VEHICLES - DANYS DOLOSOS - FURT - DANYS
6000145/2015 27/01/2016 MALTRACTAMENT
6000134/2015 27/01/2016 FURT
6000142/2015 27/01/2016 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000114/2015 27/01/2016 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000126/2015 27/01/2016 MALTRACTAMENT D'ANIMALS
6000120/2015 27/01/2016 TRAFIC DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000107/2015 26/01/2016 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
0000055/2015 22/01/2016 CANCEL·LACIÓ D'ANTECEDENTS PENALS: termini transcorregut d'ençà de la data d'extinció de la pena. (TSJP-0000055/15)
0000065/2015 22/01/2016 DELICTES MENORS de maltractament en l’àmbit domèstic i crebantament de condemna i la contravenció penal de lesions que no requereixin de tractament mèdic per la seva curació (TSJP-0000065/15)
0000059/2015 22/01/2016 DELICTE MAJOR de venda i possessió destinada a la venda de gran quantitat de droga tòxica marihuana (TSJP-0000059/15)
0000060/2015 22/01/2016 RECURS D'AUDIÈNCIA seguit pel delicte major de venda de droga tòxica cocaïna (TSJP-0000060/15)
0000058/2015 22/01/2016 DELICTES MAJORS de maltractaments i lesions doloses causats a víctima especialment vulnerable tenint en compte l’edat i les contravencions penals de maltractament i de lesions doloses (TSJP-0000058/15)
0000053/2015 22/01/2016 DELICTE MAJOR CONTINUAT de revelació de secrets o informacions per part de funcionari afectant a la intimitat d’una persona. TSJP-0000053/15
1400117/2013 14/01/2016 TRÀFIC DE DROGA TÒXICA (ALTRES PSICOTROPS)
3400040/2014 14/01/2016 FURT - FURT QUALIFICAT AMB ABÚS DE CONFIANÇA - FURT QUALIFICAT
2400006/2014 14/01/2016 VIOLACIÓ DE DOMICILI AMB VIOLÈNCIA O INTIMIDACIÓ - LESIONS DOLOSES - AMENACES NO CONDICIONALS - FURT