Signatura protocol entre CSJ i Fiscal General Espanyol per establir programa de intercanvis de fiscals. http://t.co/CCEdr1oiqS
Dijous dia 8 a Casa de la Vall, jurament dels càrrecs de President del TSJ del Sr.Joan Manel ABRIL i de Batlle de la Sra. Alexandra TERÉS.
El President ha participat a la 17a Cimera Judicial Iberoamericana del 02 al 04 d'abril a Chile. http://t.co/Tl0eHs1R4U
Avui a les 12h00 a la Casa de la Vall, tindrà lloc la presa de possessió del càrrec de Magistrada del TSJ de la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO.
LLEIS
ENLLAÇOS

BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
DM-213-3/13 16/07/2014 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
CP-060-2/12 16/07/2014 DANYS
TC-127-6/12 16/07/2014 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA - MALTRACTAMENT
TC-001-2/13 16/07/2014 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
TC-084-5/13 16/07/2014 FURT AMB FORÇA EN LES COSES - FURT EN CASA HABITADA
TC-061-4/12 16/07/2014 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
TC-049-2/13 16/07/2014 AMENACES - LESIONS DOLOSES
TC-026-4/12 16/07/2014 MALTRACTAMENTS
IM-002/14 11/07/2014 IMMIGRACIÓ. Regularització d’una autorització de residència caducada. Denegació per raons d’ordre públic. Processament per tràfic de drogues. Arrelament familiar. TSJA-IM-002/14
014/14 11/07/2014 TRIBUTS. Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Exempció en cas d’adquisició d’habitatge per a residència habitual. Necessitat d’inscriure’s al Comú. Prescripció de l’acció per reclamar el deute. TSJA-014/14
027/14 11/07/2014 CASS. Invalidesa per malaltia. Classificació de la invalidesa. Procedeix el grup A-3 quan l’interessat no pot desenvolupar una activitat laboral de forma regular.TSJA-027/14
025/14 11/07/2014 CASS. Devolució de prestacions indegudes. El termini de prescripció de 3 anys s’interromp per la reclamació efectuada amb coneixement de l’assegurat. TSJA-025/14
012/14 11/07/2014 TRIBUTS. Exempcio de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliaries. TSJA-012/14
015/14 11/07/2014 CASS- dret a percebre una pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna de la categoria A, grup 2- TSJA-015/14
037/14 11/07/2014 CASS- condicio d'assalariada- TSJA-037/14
029/14 11/07/2014 CASS- legislació aplicable - dret a percebre una pensió d'invalidesa grup II. TSJA-029/14
022/14 11/07/2014 CASS. pensió viduïtat, parella de fet. TSJA-022/14
010/14 27/06/2014 GOVERN.Dret a la jurisdiccio- manca de legitimacio activa. TSJA-010/14
017/14 27/06/2014 PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.RECURS D’APEL•LACIÓ. Objecte del recurs. Només es poden impugnar de forma separada les sentències de la Batllia i els autes que facin impossible la continuació del procediment. Les altres pretensions s’han de fer valer quan s’impugna la sentència de primera instància. Les decisions sobre acumulació d’actuacions no són apel•lables.TSJA-017/14
06/14 27/06/2014 PROCÉS CONTENCIÓS. Costes processals. S’aplica el criteri de la temeritat i mala fe respecte de totes les parts, encara que hi concorrin codemandats. TSJA-06/14