BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0026/96 27/11/1996 Lesions doloses- Conducció sota la influència de begudes alcohòliques- Error apreciació prova- Infracció de norma penal substantiva. (0026/96)
005/96 20/11/1996 Reconeixement pensió d'invalidesa-malaltia del Grup II (SS-005-1/96)
098/95 20/11/1996 Sancions per infracció al Reglament Laboral (AD-098-2/95)
004/96 20/11/1996 Sancions per infracció a la legislació del treball (AD-004-2/96)
001/96 20/11/1996 Pensió de vellesa (SS-001-1/96)
088/95 20/11/1996 Determinació percentatge d'invalidesa permanent parcial (SS-088-2/95)
0016/94 06/11/1996 Retroacció de les actuacions (0016/94)
085/95 11/10/1996 Sanció per haver caçat un cabrit d'isard tipificat en la Llei de Caça (AD-085-1/95)
093/95 11/10/1996 Pensió d'invalidesa-malaltia del Grup I (SS-093-1/95)
096/95 11/10/1996 Infracció de contraban (AD-096-2/95)
087/95 11/10/1996 Anul·lació autorització de residència i treball privilegiada (AD-087-1/95)
095/95 11/10/1996 Sancions per infracció a la legislació duanera (AD-095-1/95)
069/95 11/10/1996 Baixa per malaltia. Alta cass inspecció (SS-069-1/95)
089/95 11/10/1996 Sanció per trencament d'un precinte sobre un paquet (AD-089-1/95)
0009/96 10/10/1996 Introducció, tinença i cessió de droga tòxica.- Infracció de norma penal substantiva. (0009/96)
0020/96 09/10/1996 Emissió de xec sense provisió de fons.- Responsabilitat civil subsidiària.- Error en l’apreciació de la prova. (0020/96)
0021/96 09/10/1996 Incendi en casa habitada- Estafa- Presumpció d’innocència- Infracció de norma substantiva.- Responsabilitat civil (0021/96)
0025/96 20/09/1996 Desert: incompareixença del recorrent (0025/96)
0023/96 10/09/1996 Inadmissió: improcedència per no ser recurrible en Suplicació la resolució (0023/96)
0006/96 10/09/1996 Imprudència.- Concurrència de culpes.- Responsabilitat civil. (0006/96)