BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0018/96 10/09/1996 Ús indegut de tarja de crèdit.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Infracció de norma penal substantiva. (0018/96)
012/95 06/09/1996 Percentatge d'invalidesa per accident de treball (SS-012-2/95)
035/95 06/09/1996 Pensió corresponent al Grup II i no al I com ho ha fet la CASS (SS-035-1/95)
083/95 06/09/1996 Legitimació d'una societat per interposar recursos (AD-083-1/95)
016/95 06/09/1996 Augment del grau d'invalidesa permanent parcial (SS-016-2/95)
076/95 06/09/1996 Reconeixement de percentatge d'invalidesa (SS-076-2/95)
044/95 06/09/1996 Determinació del grup d'invalidesa (SS-044-2/95)
026/95 06/09/1996 Pensió de vellesa (SS-026-2/95)
071/95 06/09/1996 Pensió de vellesa (SS-071-1/95)
0012/96 02/09/1996 Sobreseïment: procedència del sobreseïment provisional i del lliure o definitiu (0012/96)
0013/96 02/09/1996 Denuncia falsa.- Furt amb abús de confiança.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva.- Despeses processals. (0013/96
0016/96 02/09/1996 Emissió de xec sense provisió de fons.- Dret de defensa.- Error en l’apreciació de la prova.- Despeses processals. (0016/96)
0011/96 23/07/1996 Introducció i expedició de moneda falsa- Error in procedendo i error in iudicando- Presumpció d'innocència- Infracció de norma substantiva (0011/96)
064/94 15/07/1996 Declaració d'invalidesa malaltia (SS-064-2/94)
049/95 15/07/1996 Pensió d'invalidesa per accident de treball (SS-049-1/95)
032/95 15/07/1996 Reconeixement d'invalidesa parcial per accident laboral (SS-032-2/95)
055/95 15/07/1996 Pensió de vellesa (SS-055-1/95)
022/95 15/07/1996 Perllongació de la baixa per malaltia fins a total guariment (SS-022-2/95)
P-001/1995 15/07/1996 Desestimació de la demanda ( P-001/1995)
0009/96 15/07/1996 Retroacció d’actuacions.- Subsanació de defectes (0009/96)