BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0010/96 15/07/1996 Introducció i expedició de moneda falsa.- Error en l’apreciació de la prova. (0010/96)
0014/96 15/07/1996 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova.- Repartiment de la responsabilitat civil.- Perjudici de lleure. (0014/96)
0007/96 15/07/1996 Indemnització i interessos.- Responsabilitat civil. (0007/96)
050/95 21/06/1996 Revisió pensió de viudetat (SS-050-2/95)
0002/96 21/06/1996 Homicidi per imprudència.- Infracció de norma penal substantiva.- Obligació de prudència en matèria d’accident de treball (0002/96)
0004/96 14/06/1996 Homicidi.- Agreujament de premeditació i de traïdoria.- Principi de contradicció.- Trastorn mental transitori.- Responsabilitat civil. (0004/96)
0008/96 14/06/1996 Introducció i expedició de moneda falsa.- Error en l’apreciació de la prova. (0008/96)
010/95 06/06/1996 Prolongació carretera (AD-010-2/95)
034/95 06/06/1996 Desestiment recurs d'apel·lació Cass (SS-034-2/95)
052/95 06/06/1996 Refús de renovació del permís de residència (AD-052-2/95)
054/95 06/06/1996 Sanció a persona jurídica per contraban (AD-054-2/95)
0009/96 21/05/1996 Introducció, tinença i cessió de droga tòxica- Dret a no declarar en contra sí mateix- (0009/96)
0016/94 17/05/1996 Homicidi- Informes cal.ligràfics- Prova indiciària- Converses telefòniques- Prova il.licita- Testimoni co-inculpat- "In dubio pro reo" (0016/94)
075/95 08/05/1996 Pensió de vellesa (SS-075-1/95)
041/95 08/05/1996 Sancions per incompliment de les disposicions relatives al pagamaent d'hores suplementàries (AD-041-1/95)
0015/96 08/05/1996 Inadmissió: excés de jurisdicció i competència.- Dret al recurs.- Recurs de Suplicació: resolucions recurribles (0015/96)
034/94 19/04/1996 Permuta de terreny (AD-034-2/94)
063/94 19/04/1996 Determinació del grau d'invalidesa (SS-063-1/94)
022/94 19/04/1996 Nul·litat de decret i prohibició de construir en una zona amb risc d'allaus (AD-022-2/94)
043/95 19/04/1996 Pensió de vellesa dels no assalariats (SS-043-1/95)