BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0145/18 24/10/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Trencament del principi d’igualtat. Negativa a atorgar a uns perjudicats per una obra pública les compensacions concedides a d’altres veïns. (2000021/2015)
0107/18 24/10/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés de resolució. Amortització fons propis. S’impugna un acte d’execució per raons inherents a l’acte principal. Dualitat d’actuacions.(2000029/2016)
6000015/2019 24/10/2019 DANYS
A035/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080139/2018)
A042/19 21/10/2019 Recurs indemnització danys (5080090/2017)
A071/19 21/10/2019 Recurs substitució pena revocada (5080127/2018)
A093/19 21/10/2019 Recurs autorització conduir en horari laboral (4080085/2019)
A088/19 21/10/2019 Recurs autorització conduir en horari laboral (2080128/2018)
A082/19 21/10/2019 Recurs - Substitució pena privativa llibertat per expulsió (0000099/2018)
A086/19 21/10/2019 Recurs autorització a conduir (2080155/2019)
A069/19 21/10/2019 Revocació condemna (2080148/2018)
A072/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080025/2019)
A062/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080019/2019)
A064/19 21/10/2019 Revocació condemna (2080047/2017)
A041/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080109/2018)
A077/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080144/2018)
A052/19 21/10/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (1080139/2018)
0033/18 18/10/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (TSJP 0000041/2018)
0032/18 18/10/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (TSJA 0000064/2018)
A013/19 18/10/2019 Desistiment recurs (6000192/2017)