BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A345/19 05/12/2019 INADMISSIO RECURS AUTE DE REPOSICIÓ (5000354/19)
A038/19 05/12/2019 INCIDENT DE NUL.LITAT - INADMISSIÓ A TRÀMIT (1000038/2018)
A087/18 05/12/2019 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (2000072/2016)
0080/19 05/12/2019 IMMIGRACIÓ - Renovació de l’autorització de residència i treball (1000017/2019)
0083/18 05/12/2019 ARRENDAMENTS. (7000240/2016)
0009/19 05/12/2019 Acord nomenament magistrat (TSJ 040/2019)
0008/19 05/12/2019 Acord nomenament magistrat (TSJ 039/2019)
0003/19 05/12/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Execucions administratives)
6000101/2019 04/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI (
6000092/2019 04/12/2019 ESTAFA PRIVILEGIADA
A064/18 04/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
0087/19 29/11/2019 Recurs delicte de lesions - Relació causalitat (6000064/2018)
0081/19 29/11/2019 recurs delicte de lesions doloses- Valoració prova (6000039/2018)
0073/19 29/11/2019 recurs delicte d'alteració de document - elements constitutius del delicte (6000083/2018)
0055/19 29/11/2019 Recurs delicte amenaces no condicionals- Valoració de la prova- proporcionalitat de la pena (6000209/2017)
0102/19 29/11/2019 Recurs - manca d'elements constitutius - proporcionalitat de la pena (6000064/2019)
0083/19 29/11/2019 Recurs delicte de lesions doloses- Valoració Prova (6000017/2017)
A038/19 29/11/2019 Recurs imports honoraris Advocats (5080012/2018)
A068/19 29/11/2019 Comís d'objectes (6000012/2018)
A092/19 29/11/2019 Recurs imports- Responsabilitat civil (2080057/2019)