Acord de data 31 d’octubre de 2012 informant sobre les condicions per exercir la representació processal davant les jurisdiccions

Publicat el Dimecres, 07 Novembre 2012

En aplicació de l’article 102 de la llei Qualificada de la Justícia, el Consell Superior de la Justícia en la proppassada sessió de data 31 d’octubre ha acordat el següent:

1.- tota persona que vulgui ser admesa per primera vegada a exercir la representació processal davant de les jurisdiccions andorranes, ha de presentar:

- Una sol·licitud degudament signada, en la que ha de constar: les dades personals de la persona interessada (nom, cognoms, número de passaport andorrà, adreça, i telèfons de contacte)

- fotocopia del passaport

- Certificat andorrà d' antecedents penals.

 

 

2.- Per tenir un control acurat de les persones que efectivament ja exerceixen aquesta funció, aquell procurador que vulgui continuar desenvolupant dita activitat, haurà de presentar una carta sol·licitant la renovació de la seva autorització.

 

 

3.- Tots aquest documents anteriorment esmentats en els dos apartats precedents, s’han de presentar a la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia, carrer Prat de la Creu número 8, despatx 304-305, 3er pis d'Andorra la Vella, abans de les 12.00 hores del dia 03 de desembre del 2012.

 

 

4.- Tota sol. licitud només pot ser lliurada per la persona interessada o per una persona autoritzada per aquesta, acompanyant una autorització signada de dipòsit de sol. licitud amb els seus deguts documents, i amb còpia dels documents identificatius de les persones autoritzant i autoritzada

 

 

A l’ensems, a tenor de la responsabilitat que recau en els procuradors en la tramitació de les causes, el Consell Superior de la Justícia creu en la conveniència que tots els procuradors contractin una pòlissa d’assegurances que cobreixi llur responsabilitat professional