Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

Nomenament definitiu d'un secretari judicial

Publicat el Dijous, 29 Novembre 2012

Vista la Llei Qualificada de la Justícia, especialment els articles 22 i 34,

 

Vista la Llei de la Funció Pública de l’Administració de Justícia del 27 de maig del 2004, i especialment l’article 17.4,

 

Vist l’acord de data 18 de maig del 2012, pel qual es nomenà el Sr. Josep POL PEDROS, Secretari Judicial adscrit a la Batllia en període de prova,

 

Vist que el Sr. PEDROS ha conclòs satisfactòriament el període de prova.

 

 

El Consell Superior de la Justícia,

 

 

ACORDA

 

 

  1. 1.El nomenament definitiu del Sr. Josep POL PEDROS com a Secretari Judicial adscrit a la Batllia.
  2. 2.Notificar aquest acord a la persona nomenada i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 28 de novembre del 2012