Signatura protocol entre CSJ i Fiscal General Espanyol per establir programa de intercanvis de fiscals. http://t.co/CCEdr1oiqS
Dijous dia 8 a Casa de la Vall, jurament dels càrrecs de President del TSJ del Sr.Joan Manel ABRIL i de Batlle de la Sra. Alexandra TERÉS.
El President ha participat a la 17a Cimera Judicial Iberoamericana del 02 al 04 d'abril a Chile. http://t.co/Tl0eHs1R4U
Avui a les 12h00 a la Casa de la Vall, tindrà lloc la presa de possessió del càrrec de Magistrada del TSJ de la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO.
LLEIS
ENLLAÇOS

Nomenament definitiu d'un secretari judicial

Publicat el Dijous, 29 Novembre 2012

Vista la Llei Qualificada de la Justícia, especialment els articles 22 i 34,

 

Vista la Llei de la Funció Pública de l’Administració de Justícia del 27 de maig del 2004, i especialment l’article 17.4,

 

Vist l’acord de data 18 de maig del 2012, pel qual es nomenà el Sr. Josep POL PEDROS, Secretari Judicial adscrit a la Batllia en període de prova,

 

Vist que el Sr. PEDROS ha conclòs satisfactòriament el període de prova.

 

 

El Consell Superior de la Justícia,

 

 

ACORDA

 

 

  1. 1.El nomenament definitiu del Sr. Josep POL PEDROS com a Secretari Judicial adscrit a la Batllia.
  2. 2.Notificar aquest acord a la persona nomenada i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 28 de novembre del 2012