Llista 2013 de les persones autoritzades a exercir la representació processal davant les jurisdiccions andorranes

Publicat el Divendres, 11 Gener 2013

Acord de data 09 de gener del 2012 pel qual es procedeix a nomenar les persones que poden exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes.

 

Vista l’article 102.3 de la Llei qualificada de la Justícia,

 

Vist l’informe del Ministeri Fiscal de data 17 de desembre del 2012,

 

 

El Consell Superior de la Justícia,

 

 

A C O R D A

 

 

Establir per a l’any 2013, la relació següent de les persones admeses a exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes:

 

-         ALIAGA ALCALDE, Baltasar

-         ALONSO LAFITA, Marina

-         ARMENGOL MATARRODONA, Ester

-         ARMENGOL VILA, Joan

-         BARRIO MANZANO, Sònia

-         CABEZA CASAJUANA, Ester

-         CALVÓ REQUENA, Albert

-         CARNICÉ TORRELLES, Gemma

-         CARRASCO ESCOBAR Margarida

-         CHACÓN RAMÍREZ, Maria Dolors

-         CUBERES CALL, Mª France

-         DE OLIVEIRA MARQUES, Isabel Maria

-         DE SOUSA LOPES, Noelia Maria

-         DÍEZ BURGOS, Helena

-         DOBARRO PÉREZ, Noelia

-         ESCUDER COMA, Eva

-         FERNÁNDEZ LÓPEZ, Cristina

-         FERRES TORO, Jennifer

-         FONT CERQUEDA, Jordi

-         GARCIA FERNÁNDEZ, Alex David

-         GARCIA PEDRAZA, Teresa

-         GOMEZ GUTIERREZ, Maria Trinitat

-         GRAU BOIX, Lourdes

-         HERAS DIEZ, Alícia

-         JUAN GARCIA, Gemma

-         LÓPEZ LÓPEZ, Sònia

-         MARTINEZ MOSQUERA, Pilar

-         MOLINÉ CANAL, Marc

-         MOSQUERA LEYVA, Susana

-         OLIVERAS SUAREZ, Gemma

-         PALLARÉS OLIVA, Maria Rosa

-         PEDESCOLL VALERO, Hortènsia

-         PRÉSTAMO SILVARREY, Carles

-         PRIETO FERNÁNDEZ, Cristina

-         REYES SALIDO, Clara Clotilde

-         SILVESTRE MARTINEZ, Meritxell

-         SAUMELL SÁNCHEZ, Catarina

-         SOLÀ MOLERO, Carme

-         SOLÀ MOLERO, Joana

-         VILELLA MORÓN, Dolors

 

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 09 de gener del 2012

Acord de data 09 de gener del 2012 pel qual es procedeix a nomenar les persones que poden exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes.

 

Vista l’article 102.3 de la Llei qualificada de la Justícia,

 

Vist l’informe del Ministeri Fiscal de data 17 de desembre del 2012,

 

El Consell Superior de la Justícia,

 

 

A C O R D A

 

 

Establir per a l’any 2013, la relació següent de les persones admeses a exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes:

 

-         ALIAGA ALCALDE, Baltasar

-         ALONSO LAFITA, Marina

-         ARMENGOL MATARRODONA, Ester

-         ARMENGOL VILA, Joan

-         BARRIO MANZANO, Sònia

-         CABEZA CASAJUANA, Ester

-         CALVÓ REQUENA, Albert

-         CARNICÉ TORRELLES, Gemma

-         CARRASCO ESCOBAR Margarida

-         CHACÓN RAMÍREZ, Maria Dolors

-         CUBERES CALL, Mª France

-         DE OLIVEIRA MARQUES, Isabel Maria

-         DE SOUSA LOPES, Noelia Maria

-         DÍEZ BURGOS, Helena

-         DOBARRO PÉREZ, Noelia

-         ESCUDER COMA, Eva

-         FERNÁNDEZ LÓPEZ, Cristina

-         FERRES TORO, Jennifer

-         FONT CERQUEDA, Jordi

-         GARCIA FERNÁNDEZ, Alex David

-         GARCIA PEDRAZA, Teresa

-         GOMEZ GUTIERREZ, Maria Trinitat

-         GRAU BOIX, Lourdes

-         HERAS DIEZ, Alícia

-         JUAN GARCIA, Gemma

-         LÓPEZ LÓPEZ, Sònia

-         MARTINEZ MOSQUERA, Pilar

-         MOLINÉ CANAL, Marc

-         MOSQUERA LEYVA, Susana

-         OLIVERAS SUAREZ, Gemma

-         PALLARÉS OLIVA, Maria Rosa

-         PEDESCOLL VALERO, Hortènsia

-         PRÉSTAMO SILVARREY, Carles

-         PRIETO FERNÁNDEZ, Cristina

-         REYES SALIDO, Clara Clotilde

-         SILVESTRE MARTINEZ, Meritxell

-         SAUMELL SÁNCHEZ, Catarina

-         SOLÀ MOLERO, Carme

-         SOLÀ MOLERO, Joana

-         VILELLA MORÓN, Dolors

 

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 09 de gener del 2012