Signatura protocol entre CSJ i Fiscal General Espanyol per establir programa de intercanvis de fiscals. http://t.co/CCEdr1oiqS
Dijous dia 8 a Casa de la Vall, jurament dels càrrecs de President del TSJ del Sr.Joan Manel ABRIL i de Batlle de la Sra. Alexandra TERÉS.
El President ha participat a la 17a Cimera Judicial Iberoamericana del 02 al 04 d'abril a Chile. http://t.co/Tl0eHs1R4U
Avui a les 12h00 a la Casa de la Vall, tindrà lloc la presa de possessió del càrrec de Magistrada del TSJ de la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO.
LLEIS
ENLLAÇOS

Renovació del nomenament de fiscal adjunta

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vist l’article 93.2 de la Constitució,

 

Vistos els articles 32 i 92 de la Llei qualificada de la Justícia,

 

Examinada la proposta de Govern,

 

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui, acorda:

 

 

 

1.- Renovar el nomenament de la Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ en qualitat de Fiscal adjunta del Principat d'Andorra;

 

2.- Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 31 de gener del 2013