Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

Renovació del nomenament de fiscal adjunta

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vist l’article 93.2 de la Constitució,

 

Vistos els articles 32 i 92 de la Llei qualificada de la Justícia,

 

Examinada la proposta de Govern,

 

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui, acorda:

 

 

 

1.- Renovar el nomenament de la Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ en qualitat de Fiscal adjunta del Principat d'Andorra;

 

2.- Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 31 de gener del 2013