Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

Designació de President pel Tribunal Superior de Justícia

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vista la Constitució, especialment l’article 90.2 i la disposició transitòria segona, apartat 1,

 

Vista la Llei qualificada de la Justícia, especialment els articles 22.2, 57.1 i 57.2, 58 i la disposició transitòria Cinquena 1,

 

el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui, acorda: 

 

 

  1. 1.Designar a la Sra. Eulàlia AMAT LLARI per al càrrec de Presidenta del Tribunal Superior de Justícia.

 

  1. 2.Designar a la Sra. Eulàlia AMAT LLARI, alhora com a Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

 

  1. 3.Aquesta designació no serà efectiva fins el dia 27 de febrer del 2013.

 

  1. 4.Notificar aquest Acord a la persona designada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 31 de gener del 2013