Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

Nomenament de nou Batlle

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vista la Constitució, especialment els articles 89.3 i 90,

 

Vista la Llei qualificada de la Justícia, especialment els articles 22.1, 31 i 66.1,

 

el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d'avui, acorda: 

 

 

  1. 1.Nomenar el Sr. Xavier COLOM PICH per al càrrec de Batlle.

 

  1. 2.Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 04 de febrer del 2013