Signatura protocol entre CSJ i Fiscal General Espanyol per establir programa de intercanvis de fiscals. http://t.co/CCEdr1oiqS
Dijous dia 8 a Casa de la Vall, jurament dels càrrecs de President del TSJ del Sr.Joan Manel ABRIL i de Batlle de la Sra. Alexandra TERÉS.
El President ha participat a la 17a Cimera Judicial Iberoamericana del 02 al 04 d'abril a Chile. http://t.co/Tl0eHs1R4U
Avui a les 12h00 a la Casa de la Vall, tindrà lloc la presa de possessió del càrrec de Magistrada del TSJ de la Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO.
LLEIS
ENLLAÇOS

Nomenament de nou Batlle

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vista la Constitució, especialment els articles 89.3 i 90,

 

Vista la Llei qualificada de la Justícia, especialment els articles 22.1, 31 i 66.1,

 

el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d'avui, acorda: 

 

 

  1. 1.Nomenar el Sr. Xavier COLOM PICH per al càrrec de Batlle.

 

  1. 2.Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 04 de febrer del 2013