BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0044/94 17/05/1995 Lesions per imprudència.- Conducció de vehicle en estat d’embriaguesa.- Acció civil “ex delicto" (0044/94)
0037/94 17/05/1995 Introducció de moneda falsa.- Infracció de normes de procediment productores d’indefensió.- Denegació injustificada d’una prova.- (0037/94)
0031/94 17/05/1995 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova (0031/94)
0038/94 17/05/1995 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Negligència.- Responsabilitat civil (0038/94)
0047/94 11/05/1995 Robatori.- Furt.- Agreujant de reincidència.- Pena excessiva.- Despeses processals. (0047/94)
0000/95 08/05/1995 Recurs de Suplicació: requisits per la seva admissió
0000/95 18/04/1995 Recurs de Suplicació: desistiment
0000/95 18/04/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 18/04/1995 Recurs d’audiència del condemnat en rebel•lia
0030/94 18/04/1995 Robatori.- Conducció en estat d’embriaguesa.- Reincidència.-Apreciació de la prova.- Situació mental del processat com a atenuant (0030/94)
0042/94 18/04/1995 Robatori.- Conducció il.legal.- Furt d’us de vehicle.- Principi de legalitat.- Responsabilitat civil (0042/94)
0032/94 18/04/1995 Imprudència amb resultat de lesions.- Imprudència.- Negligència.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva. (0032/94)
021/94 11/04/1995 Il·legalitat en la resolució de l'acord d'adjudicació dels treballs de canalització i vials contigus al riu Valira. (AD-021-1/94)
0093/097 11/04/1995 Rebuig a l'autorització d'urbanitzar uns terrenys. (93-097)
026/94 11/04/1995 Quantia de la indemnització per accident de treball (SS-026-2/94)
0005/94 27/03/1995 Violació.- Abusos deshonestos.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva.- Narració dels fets. (0005/94)
0000/95 20/03/1995 Recurs de Suplicació: manca de compareixença en el termini legal
0093/100 15/03/1995 Demanda d'enderroc de murs (93/100)
010/94 15/03/1995 Determinació del grup d'invalidesa-malaltia (SS-010-2/94)
0000/95 15/03/1995 Recurs de Suplicació: manca de compareixença en el termini legal