BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A011/19 24/01/2020 Lesions per imprudència greu - Imports Responsabilitat Civil (6000112/2017)
0111/19 24/01/2020 Abús de posició dominant, Apropiació indeguda ,Administració deslleial (6000118/2017)
0107/19 24/01/2020 Lesions per imprudència - participació de la víctima en l'accident (6000165/2018)
0019/18 24/01/2020 Abusos deshonestos - Consideració de l'element intencional de la infracció (6000006/2018)
A099/19 24/01/2020 Abusos deshonestos - Expulsió definitiva (1000026/1991)
0110/19 24/01/2020 Estafa qualificada - Principi de legalitat (6000176/2018)
0117/19 24/01/2020 Obstaculització d'execució de resolucions judicials - Acreditació de la comissió del delicte (6000232/2018)
A097/2019 24/01/2020 Desobediència a l'autoritat administrativa - Revocació condemna (2080074/2019)
0121/19 24/01/2020 Receptació de delicte - Valoració de la Prova (20000009/2015)
A113/19 24/01/2020 Lesions doloses, conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8 gl/s - Revocació condemna (2080279/2018)
A122/19 24/01/2020 Administració deslleial - Responsabilitat Solidària (1080224/2018)
A106/19 24/01/2020 Conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s i crebantament de condemna - Substitució Pena (5080155/2018)
A124/19 24/01/2020 Conducció de vehicle amb un grau d'alcohol superior a 0,8gl/s -Autorització per conduir en horari laboral (5080174/2019)
0453/18 23/01/2020 reclamació del ròssec deutor pendent de pagament per raó d'impagament de les factures emeses; anul.lació del tràmit de dúplica en primera instància; proves declarades improcedents; compensació del deute (5000331/2016)
A364/19 23/01/2020 JUSTICIA GRATUITA (2000533/19)
A371/19 23/01/2020 JUSTICIA GRATUITA (1000529/19)
A350/19 23/01/2020 JUSTICIA GRATUITA (6000603/19)
0315/19 21/01/2020 LABORAL.comiat disciplinari practicat per l'empresari per carta que és signada per la treballadora; caràcter indisponible dels drets dels treballadors; (6000356/18)
6000167/2018 21/01/2020 delicte menor d’estafa privilegiada en serveis d’hosteleria
6000198/2018 21/01/2020 delicte menor de lesions per imprudència greu.