BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0072/19 12/06/2020 GOVERN - COMISSIÓ TÈCNICA TRIBUTÀRIA. Deducció IGI béns pel gaudi dels socis. No procedeix (2000010/2019)
0061/19 12/06/2020 GOVERN - COL.LEGIS PROFESSIONALS. Legitimació de col·legi oficial per recórrer autorització per exercir professió. (2000087/2018)
0017/19 12/06/2020 GOVERN - COS DE BANDERS. Sanció caça. Competència delegada del Ministre en el Director Cos Banders. Sanció per traslladar mufló trossejat sense autorització. (2000039/2018)
A024/20 04/06/2020 Incident de Nul·litat - (6000147/2018)
0142/19 29/05/2020 Blanqueig de diners o valors, furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa - Elements típics requerits pel delicte de Blanqueig (6000076/2019)
0037/20 29/05/2020 Tràfic de producte estupefaent cocaïna, consum de producte estupefaent cocaïna - Comís i aplicació d'atenuant (6000115/2019)
A034/20 21/05/2020 Incident Nul·litat - Inadmetre a tràmit (6000022/2020)
A036/20 18/05/2020 Recurs incident de nul·litat - Dret a la llibertat i a la jurisdicció - inadmissió Recurs (6000024/2020)
A008/20 15/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar -Desestiment Recurs (1080219/2019)
A011/20 12/05/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
A027/20 12/05/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000012/2020)
A035/20 12/05/2020 Delicte de Robatòri - Prorroga Presó provisional extradit - (Ext. 6000224/18)
A033/20 07/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (1080061/2020)
A006/20 07/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (2080273/2019)
A024/20 07/05/2020 Tràfic de producte estupefaent marihuana en la modalitat d'introducció, venda i cessió menors - Comput arrest provisional amb control monitoritzat (60000147/2018- Exe 000126/2019)
Á034/20 28/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent (6000022/2020)
A032/20 23/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent i consum del mateix producte (6000017/2020)
A031/20 16/04/2020 Recurs Presó provisional - Major abús sexual sobre menor de 14 anys amb qui es conviu (6000120/2020)
A030/20 16/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent (6000022/2020)
0029/20 15/04/2020 Recurs Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000115/2020)