BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A020/20 14/04/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000008/2020)
A012/20 31/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (000095/2019)
A013/20 23/03/2020 Lesions doloses amb l'ús d'un objecte amb perill de causar lesions mes greus a la víctima, influència mitjançant violència o intimidació en un denunciant en un procediment perquè modifiqui la seva actuació processal i amenaces lleus - Substitució pena per expulsió (6000057/2018 - EXEC. 0000191/2019)
A001/20 23/03/2020 Amenaces condicionals, maltractaments en l'àmbit domèstic, injúries a l'autoritat, violació de domicili, resistència lleu, amenaces lleus i possessió per consum de marihuana - Revocació pena aplicació Indult (1080011/2018)
0017/20 23/03/2020 Robatori Qualificat fent ús d'arma - Reducció de Pena (6000109/2019)
0011/20 23/03/2020 Contraban per valor superior a 18.000€ - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
A004/20 19/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019) - Correctiu
004/20 17/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019)
A016/20 12/03/2020 Delicte de tortura, coaccions, amenaces condicionals a autoritat o funcionari i prevaricació - Manca de tipicitat (600005/2020)
6000095/2019 06/03/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ALTRES ACCIDENTS)
0007/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (2000001/2020)
0006/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (1000002/2020)
A010/20 28/02/2020 Recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (0000001/2019)
0141/19 28/02/2020 Importació droga tòxica cocaïna destinada en part a la venta i continuat de consum de droga tòxica cocaïna - Revisió Pena (6000096/2019)
0079/19 28/02/2020 Maltractament amb crueltat animal - Prova insuficient- Desvirtuació presumpció d'innocència (6000090/2018)
A074/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A072/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A064/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caracter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A066/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A060/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)