Lleis

Les lleis que aquí es mostren, enllacen amb la web del BOPA. El BOPA és la publicació oficial del Govern d'Andorra que aplega les lleis, les disposicions, els actes administratius i tots aquells textos que reglamentàriament han de ser publicats.

 

Data  Títol
28/04/1993CONSTITUCIÓ DEL PRINCIPAT D'ANDORRA
02/09/1993LLEI QUALIFICADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
21/12/1993LLEI TRANSITÒRIA DE PROCEDIMENTS JUDICIALS
02/09/1993LLEI QUALIFICADA DE LA JUSTÍCIA
02/09/1993REGLAMENT DEL CONSELL GENERAL
02/09/1993LLEI QUALIFICADA DEL RÈGIM ELECTORAL I DEL REFERÈNDUM
15/12/2000LLEI QUALIFICADA DE FINANÇAMENT ELECTORAL
05/10/1995LLEI QUALIFICADA DE LA NACIONALITAT
14/05/2002LLEI QUALIFICADA D'IMMIGRACIÓ
04/06/1998LLEI DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL RAONADOR DEL CIUTADÀ
21/02/2005LLEI QUALIFICADA DEL CODI PENAL
30/06/1995LLEI QUALIFICADA DEL MATRIMONI
21/03/1996LLEI QUALIFICADA DE L'ADOPCIÓ I DE LES ALTRES FORMES DE PROTECCIÓ DEL MENOR DESEMPARAT
10/06/1999LLEI SOBRE ELS DRETS D'AUTOR I DRETS VEÏNS
11/05/1995LLEI DE MARQUES
10/06/1999LLEI DE PATENTS
10/12/1998LLEI QUALIFICADA DE MODIFICACIÓ DEL CODI DE PROCEDIMENT PENAL
21/02/2005LLEI DE MODIFICACIÓ DEL CODI DE PROCEDIMENT PENAL
29/12/2000LLEI DE COOPERACIÓ PENAL INTERNACIONAL I DE LLUITA CONTRA EL BLANQUEIG DE DINERS O VALORS PRODUCTE DE LA DELINQÜÈNCIA INTERNACIONAL
22/04/1999LLEI QUALIFICADA DE LA JURISDICCIÓ DE MENORS, DE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL CODI PENAL I DE LA LLEI QUALIFICADA DE LA JUSTÍCIA
28/11/1996LLEI QUALIFICADA D'EXTRADICIÓ
01/03/2000REGLAMENT D'ASSISTÈNCIA LLETRADA AMB TORN D'OFICI DAVANT L'AUTORITAT JUDICIAL I DEL SERVEI DE POLICIA
01/03/2000REGLAMENT REGULADOR DEL BENEFICI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA EN L'ÀMBIT PENAL
12/12/1996LLEI DEL MINISTERI FISCAL
22/06/2000LLEI DE LES TAXES JUDICIALS
10/06/1998REGLAMENT D'ADOPCIÓ
11/07/1996LLEI DEL REGISTRE CIVIL
12/06/2003LLEI SOBRE EL CONTRACTE DE TREBALL
15/12/2000LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
27/05/2004LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA