Correcció d’errata de la memòria publicada el passat 18 d'octubre

Published on Thursday, 24 October 2019

Correcció d’errata de la memòria  de l’estat i funcionament de l’Administració de Justícia publicada el passat 18 d’octubre en mèrits de l’obertura de l’any judicial 2019-2020.

 

Havent-se constatat un error en la transcripció de les dades de la pàgina 6, apartat "Centre Penitenciari, situació al 31 de juliol del 2019", es procedeix a informar de les dades exactes:

 

 

 

HOMES

DONES

MENORS

PREVENTIUS

24

3

0

PENATS

35

3

0

TOTAL

59

6

0

 

TOTAL D'INTERNS 65

 

PREVENTIUS 27

----------------------------------------------------------------------------------------------

-inferior a 3 mesos: 11

-entre 3 i 6 mesos: 4

-de 6 mesos a un any: 12

-més d'un any: 0

 

PENATS 38

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNS CENTRE PENITENCIARI

 

PREVENTIUS

 

PENATS

 

DATA

 

BATLLIA

INSTRUCCIÓ

 

TC

 

TSJ

 

 

31/07/19

 

 

22

 

(33,84 %)

 

5

 

(7,69 %)

 

0

 

(0 %)

 

38

 

(58,46 %)