BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
6000150/2018 28/01/2020 delicte menor d’estafa privilegiada en serveis d’hoteleria per un import superior a 600 €
A064/19 21/01/2020 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (2000102/2017)
0322/18 31/12/2019 ACCIÓ REINVIDICATÒRIA. aplanament demanda-no costes en no haver estat requerit de manera extrajudicial (7000248/2018)
A091/19 20/12/2019 Recurs Autorització Conduir (4080082/2019)
A101/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080249/2018)
A114/19 20/12/2019 Substitució Pena Revocada (5080063/2017)
A108/19 20/12/2019 Revocació Condemna (5080009/2017)
A063/19 20/12/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (2080079/2017)
A0098/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080265/2018)
0104/19 20/12/2019 Recurs delicte de Receptació de delicte - Valoració de la Prova (6000142/2017)
0105/19 20/12/2019 Recurs Delicte de lesions doloses- Error de valoració (6000061/2018)
6000007/2019 19/12/2019 dos delictes majors d’amenaces amb arma i un delicte menor de port d’arma il·legal
6000093/2019 18/12/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000100/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000087/2019 18/12/2019 DANYS
6000071/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000094/2019 18/12/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
0070/19 17/12/2019 BANCARI, Reclamació de danys i perjudicis derivats de la resolució unilateral d'in contracte de pòlissa de crèdit multidivisa; excepció de prescripció triennal en tractar-se d'un negoci mercantil entre comerciants.(3000315/2015)
A340/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA. PETICIÓ DE SOL.LICITUD UNA VOLTA PRESENTADA LA CONTESTA DE LA DEMANDA PERÒ ACREDITANT UNA SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORABLE SOBREVINGUDA (1000030/19)
A118/19 17/12/2019 Desistiment Recurs (6400014/2012)