BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
A071/20 27/10/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s, i sota els efectes de les drogues, conducció temerària - Llibertat Condicional reincidència (5080249/2019)
A052/20 23/10/2020 Conducció de Vehicle sota l'efecte de les drogues i conducció temerària de vehicle automòbil - Revocació pena (4000130/2018))
A046/20 23/10/2020 Introducció, cessió i detenció de droga tòxica en petita quantitat - Expulsió definitiva - Autorització entrada (3400039/2000)
A047/20 23/10/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir (2080137/2020)
A054/2020 23/10/2020 Violència domestica i amenaces - Revocació de Pena (1080028/2017)
0051/2020 23/10/2020 Apropiació indeguda i Creació mediata de document inveraç - Acreditació del titular del bé, Adquisició de propietat per usucapió (6000229/2017)
0048/20 23/10/2020 Menors de Calumnies i difamacions - Prescripció del delicte (6000132/2018)
0050/20 23/10/2020 Lesions Doloses - Valoració de la Prova - Divergències en les declaracions de la víctima (6000136/2019)
0045/20 23/10/2020 Apropiació indeguda i Administració Deslleial - Valoració de la Prova (6000044/2019)
0044/20 23/10/2020 Tràfic de gran quantitat de producte estupefaents en les modalitats de possessió, transport i exportació - Valoració de la Prova , Prova Indiciària - (6000204/2017)
0042/20 23/10/2020 Lesions Doloses - Valoració de la Prova (6000150/2019)
0012/20 15/10/2020 Concessió per la construcció i explotació del túnel d’Envalira. El Govern no va assumir el compromís de mantenir pel concessionari el règim fiscal vigent en el moment de l’adjudicació (1000076/2017)
0072/20 15/10/2020 IMMIGRACIÓ - Expulsió. Delicte major contra la llibertat sexual per establiment de prostitució i afavorir-la, blanqueig i contra la seguretat del tràfic jurídic. Procediment penal no conclòs. Presó preventiva. Proporcionalitat. (1000089/2019)
0076/20 15/10/2020 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Concurs de neteja viària i treta de neu. Distinció entre solvència i criteris d’adjudicació. Valoració de l’experiència prèvia i altres criteris. (2000038/2018)
0069/19 15/10/2020 Reducció total deute subordinat a entitat financera. Recapitalització interna. Recurs dels directius (1000048/2016)
0004/20 15/10/2020 TRIBUTS. Impost general indirecte. Aplicació del tipus superreduït als actes mèdics reembossats per la CASS. Infracció de defraudació molt greu. (1000105/2017 i 2000041/2018))
0011/20 15/10/2020 SEGURETAT SOCIAL - CASS Capital d’invalidesa derivat d’accident laboral. Grau de menyscabament (1000023/2019)
A058/20 15/10/2020 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES. Recurs lliurat a resta d’interessats en el procediment. Informe psicològic no es pot lliurar (TSJ 0000017/2020 - UiP 0000078/2018)
0009/20 24/09/2020 GOVERN - MINISTERI DE CULTURA Lliurament de memòries d'actuacions arqueològiques. Abast de la difusió dels resultats de les intervencions arqueològiques. (2000083/2018)
0003/20 24/09/2020 COMUNS-SANCIONS - Sanció aparcament. Identificació del lloc sense dubte (1000012/2019)