BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A023/19 22/06/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (CRI 8000010/2015)
A028/20 22/06/2020 Recurs in-admissió a tràmit (0000001/2019)
A111/2019 19/06/2020 Incident de Nul·litat - (6000118/2017)
A008/20 19/06/2020 Aclariment (1080219/2019)
A126/19 19/06/2020 Lesions Doloses que requereixen de tractament mèdic posterior a la 1ª assistència - Revocació parcial pena condicional (6000019/2016)
A138/19 19/06/2020 Lesions havent utilitzat armes, objectes o mitjans amb perill de causar la mort o lesions greus - Revocació Parcial Pena condicional (4000050/2016)
A143/19 19/06/2020 Lesions Doloses - Quantum Indemnització (1080227/2018)
A014/20 19/06/2020 Lesions per imprudència greu - Quantum Responsabilitat Civil (2080134/2018)
A130/19 19/06/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Injúries a funcionari i amenaces lleus - Revocació pena - Aplicació Indult (1870149/2012)
A002/20 19/06/2020 Recurs incident de nul·litat - Inadmissió Recurs (1080142/2017)
0095/18 19/06/2020 Corrupció i tràfic d'influències comés per autoritat o funcionari- elements constitutius de delicte (6000143/2017)
0054/19 12/06/2020 ENTITATS FINANCERES. Procés de resolució BPA. Transmissió d’actius a l’entitat pont. Valoració de la prova sobre la qualificació de client no traspassable. (2000053/2018)
0066/19 12/06/2020 FUNCIÓ PÚBLICA. Ordre verbal a un agent de policia de retornar un gos propietat de l’Administració. Retirada de la prima corresponent. (1000044/2018)
0057/19 12/06/2020 DUANA. Sanció per falsa declaració. Determinació del valor aplicable. No es tracta d’un vehicle clàssic. Responsabilitat de l’importador. (2000082/2018)
0086/19 12/06/2020 GOVERN - TRIBUTS. Sanció per la comissió d’una infracció per falsa declaració prevista a l’article 247-1 de la Llei 5/2004 del Codi de Duana. (2000008/2019)
0077/18 12/06/2020 RESOLUCIONS D’ENTITATS BANCÀRIES - Instruments de resolució relatius a l’entitat bancària - indemnització per l’amortització d’accions preferents. (1000046/2016)
0087/19 12/06/2020 COL.LEGI D’ADVOCATS – EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT La col·legiació d’advocat s'ha de fer respectant els requisits del moment de la sol·licitud (1000100/2017)
0084/19 12/06/2020 CTU. Inadmissibilitat del recurs. Resolució que estima recurs d’alçada i ordena retroacció procediment no és un acte susceptible de recurs. (1000056/2015)
0078/19 12/06/2020 GOVERN - REGLAMENT ESTADÍSTIC Addenda a conveni substitutiu de procediment expropiatori. Reversió de bé que no s’ha destinat a la finalitat prevista al conveni. No és necessari seguir procediment previst a l’art. 87 del Codi de l’Administració. (2000004/2017)
0075/19 12/06/2020 CTU - Qualificació urbanística motivada. Reducció d’edificabilitat de la parcel·la és possible (2000033/2018)