BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A059/19 16/01/2020 INCIDENT DE NUL.LITAT. NO ADMISSIÓ A TRÀMIT.(3000134/17)
A040/19 16/01/2020 INADMISSIO RECURS (9000411/17(
A025/19 16/01/2020 mesura cautelar consistent en el nomenament d'un administrador judicial que assumís les funcions pròpies de l'òrgan de direcció i alhora desenvolupés les funcions de la junta de socis tot i acordant la distribució de dividents; incongruència extra petita; requisits de fumus boni iuris i periculum in mora; naturalesa de les mesures cautelars. (2000181/18)
A013/19 15/01/2020 Incident de nul·litat - vulneració del dret a un procés degut en la vessant del dret a la jurisdicció (6000192/2017)
A013/19 15/01/2020 Incident de Nul·litat - In admissió - Dret a la Jurisdicció
6000032/2019 14/01/2020 AMENACES NO CONDICIONALS - INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000027/2019 14/01/2020 delicte menor d’amenaces no condicionals i d’un delicte menor d’injúries
6000193/2018 14/01/2020 LESIONS DOLOSES
6000020/2019 14/01/2020 VIOLACIÓ DE DOMICILI AMB VIOLÈNCIA O INTIMIDACIÓ - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
A123/19 10/01/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (1080201/2019)
0322/18 31/12/2019 ACCIÓ REINVIDICATÒRIA. aplanament demanda-no costes en no haver estat requerit de manera extrajudicial (7000248/2018)
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000070/2019 23/12/2019 ESTAFA
A091/19 20/12/2019 Recurs Autorització Conduir (4080082/2019)
A101/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080249/2018)
A114/19 20/12/2019 Substitució Pena Revocada (5080063/2017)
A108/19 20/12/2019 Revocació Condemna (5080009/2017)
A063/19 20/12/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (2080079/2017)
A0098/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080265/2018)