Dins el programa per a batlles, magistrats i fiscals, contemplat en el Pla de Formació Contínua 2022, tingué lloc un taller sobre comunicació, oratòria i lideratge en la carrera judicial, a primers d’abril. Posteriorment, es realitzà un altre taller sobre l’aplicació del nou Codi de Procediment Civil, a un any de la seva entrada en vigor, dirigit per les magistrades Clara Carulla i Rosa Méndez així com pel catedràtic de dret civil i magistrat del Tribunal Constitucional Joan Manel Abril.


El paper dels tribunals ordinaris i la seva jurisprudència en matèria d’arbitratge, fou l’activitat realitzada durant el mes de maig amb la participació com a ponents de Celso Rodríguez Padrón, president del Tribunal de Justícia de Madrid i de Pierre Raoul-Duval, president del TAPA.


Finalment, en el mes de juny tingué lloc una sessió informativa a càrrec de l’Agència andorrana de protecció de dades, sobre de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. També es realitzà un seminari sobre drets fonamentals i exigències en la cooperació judicial internacional en matèria civil, moderat pel magistrat Jaume Tor i actuant com a ponent Francesc de Paula Puig Blanes, magistrat de l’Audiència de Barcelona.


Pel que fa al programa per a secretaris judicials s’han tingut un seguit d’activitats formatives tals com: sessió teòrica sobre competències, funcions i organització de l’oficina judicial; taller pràctic en matèria d’instrucció penal; taller pràctic en matèria civil/administratiu/menors, i sessió formativa sobre habilitats directives.


Finalment, referit al programa per a funcionaris de l’administració de Justícia, tingueren lloc tres sessions formatives referides al Codi de Procediment Civil. Així com una sessió dedicada a les funcions i competències del Ministeri Fiscal en el procés judicial tant civil com a penal, i en la protecció dels drets i llibertats fonamentals.