En data 17 de juny del 2022 va tenir lloc la reunió de la Comissió de  seguiment dels convenis signats entre el Consell Superior de la Justícia  i la Universitat d’Andorra, de la qual formen part, la Sra. Maria Carme Torres Orpinell, Vicepresidenta del CSJ, la Sra. Clàudia Arias Alis, membre secretaria del CSJ, la Sra. Montserrat Casalprim Ramonet, directora del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària de la UdA, i la Sra. Betlem Sabrià Bernadó, coordinadora d’Extensió Universitària de la Universitat d’Andorra

Convé destacar la satisfacció en quant a l’acollida tant del nou màster en dret amb la menció judicial com del curs d’accés a la jurisdicció.

S’informa de l’estructura del nou pla d’estudis del màster en dret, d’un total de 120 crèdits europeus.

La taula següent descriu l’estructura del pla d’estudis:

La planificació d’oferta d’assignatures en permanent serà:

S’informa de la planificació dels nous semestres del curs de preparació per a l’accés a la jurisdicció

S’obrirà matrícula al setembre i al febrer per a un semestre complet i al novembre i a l’abril per a mig semestre.

Per mes informació contacteu amb la Universitat d’Andorra