El passat dia 5 de novembre se celebrà l’acte d’obertura de l’any judicial, en el qual el President del CSJ en el seu discurs, va posar en relleu la situació en la qual es troba l’Administració de Justícia, sent una necessitat urgent poder-la dotar de més recursos humans, tècnics i materials, així com de modificacions legislatives imprescindibles pel seu bon funcionament.