El dimarts 14 de juny tingué lloc la reunió de la Comissió Pedagògica del Consell Superior de la Justícia que, tal i com prescriu el Reglament de l’Estatut de les carreres judicial i fiscal, està integrada pel president del Consell que la presideix, un altre membre del Consell Superior, a més dels presidents del Tribunal Superior i del Tribunal de Corts, de la Batllia i el Fiscal General.


En la reunió, tal i com preveia el seu ordre del dia, s’analitzà en primer lloc, l’estat d’execució del Pla de Formació Continuada 2022, en els respectius programes que la integren, és a dir, el del Cos Judicial, el dels secretaris judicials i el dels funcionaris de l’administració de justícia.


En segon terme, la Comissió donar llum verda a la proposta de Programa de formació pels nous secretaris judicials, a realitzar durant l’any que estaran en període de prova. Així mateix, es fixaren les línies del programa de formació inicial dels fiscals adjunts, de recent incorporació, que es troben en període de pràctiques.


Seguidament, la Comissió estudiar i fixà el llistat de les matèries que han de conformar el Pla de Formació Continuada per a l’any 2023 del CSJ.


Finalment, la Comissió rebé informació sobre la propera inclusió de la menció judicial en el Màster en Dret, que imparteix la Universitat d’Andorra. Així com, informació sobre el curs de preparació a l’accés a la Jurisdicció. Curs no reglat que imparteix la UDA.