Acte de jubilació del Sr. Luis Saez Zarzosa, despres de 26 anys prestant els seus serveis a l’Administració de Justícia.

Acte d’agraïment per part del Consell Superior de la Justícia a la família Santuré Canturri per haver cedit la capa i el tricorni del qui fou Batlle d’Andorra Sr. Joan Canturri Roca.