NOTÍCIES

Informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial 2023

Informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial 2023

El Consell Superior de la Justícia ha fet arribar al Govern i al Consell General l’informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial de l’any 2023. L’informe respon al manament de l’article 37.3 de la Llei qualificada de la Justícia, la finalitat del qual és...

S’aprova el Reglament del Codi ètic de conducta judicial

S’aprova el Reglament del Codi ètic de conducta judicial

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 22 de maig del 2024, ha aprovat el Codi ètic de conducta judicial, un element bàsic que recull els valors i les regles de conducta judicials, com a estàndards de comportament desitjables per a tots els agents...

Renovacions a la Batllia

Renovacions a la Batllia

El Consell Superior de la Justícia ha renovat avui Immaculada Rodríguez Díaz com a batlle, en complir amb els requisits legals establerts a l’article 68.3 de la Llei qualificada de la Justícia. De la mateixa manera, el Consell Superior de la Justícia també ha acordat...

Passes decicides vers un centre de documentació judicial a Andorra

Passes decicides vers un centre de documentació judicial a Andorra

El Consell Superior de la Justícia, encapçalat pel president Josep Maria Rossell, així com diversos responsables tècnics del CSJ, s’han reunit aquest matí a la seu de la Justícia amb el director de Centre de Documentació Judicial d’Espanya (CENDOJ), Joaquín Silguero...

Renovació del Magistrat del Tribunal de Corts, Jacques Richiardi

Renovació del Magistrat del Tribunal de Corts, Jacques Richiardi

El Consell Superior de la Justícia ha renovat Jacques Richiardi com a magistrat del Tribunal de Corts en complir amb els requisits legals establerts a l’article 68.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La renovació serà efectiva a partir del 9 de maig. D’altra...

Visita d’agents del Centre Penitenciari

Visita d’agents del Centre Penitenciari

Un grup de set membres del Centre Penitenciari han visitat la Seu de la Justícia en el marc de les visites que periòdicament s'ofereixen als agents en formació per tal que en coneguin el funcionament i les instal·lacions. El fiscal Ivan Alís ha estat el responsable...

Formació a càrrec del president del CEJCA de Toulouse, Yves Baduel

Formació a càrrec del president del CEJCA de Toulouse, Yves Baduel

El president de l'associació d'experts de Justícia davant la Cort d'apel·lació de Tolosa (Compagnie des experts judiciaires près la Cour d'appel de Toulouse, CEJCA), Yves Baduel, ha ofert avui una sessió informativa a la Seu de la Justícia en virtud del conveni signat...

Formació contra la violència de gènere

Formació contra la violència de gènere

Aquesta setmana ha començat una formació relativa a la violència contra la dona impulsada pel Consell Superior de la Justícia. Les sessions, liderades pel fiscal Ivan Alís i la batlle Nadia Alís estan adreçades als secretaris judicials,  dues persones de cada...

Trobada amb el president del Tribunal de Comptes

Trobada amb el president del Tribunal de Comptes

El Consell Superior de la Justícia ha mantingut una primera trobada de presentació amb una representació del Tribunal de Comptes, encapçalada pel seu president, Francesc d’Assís Pons Tomàs i Núria López Sellés, membre del mateix Tribunal. En el decurs de la trobada,...

Renovació Comissió Consultiva

Renovació Comissió Consultiva

La darrera sessió del Consell Superior de la Justícia, celebrada el 28 de març, ha aprovat la nova composició de la Comissió Consultiva, atesa la necessitat d’actualitzar els components de la comissió a raó dels seus càrrecs. La Comissió Consultiva de la funció...

Reunió de treball amb el CENDOJ

Reunió de treball amb el CENDOJ

Una delegació del Consell Superior de la Justícia, encapçalada pel president Josep Maria Rossell, s'ha reunit amb el director de Centre de Documentació Judicial d'Espanya (CENDOJ) a la seu de l'entitat a San Sebastian. La trobada amb el director de l'ens, Joaquín...

Feliç dia de la Constitució

Feliç dia de la Constitució

Títol II Dels drets i llibertats Capítol I. Principis generals Article 4 La Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible i, en conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles de la persona, els quals constitueixen el fonament de l'ordre...

Jurament del fiscal adjunt Alexandre Ferreira

Jurament del fiscal adjunt Alexandre Ferreira

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha pres avui promesa del seu càrrec, al Sr. Alexandre Ferreira Teixeira com a Fiscal Adjunt de primer grau. Alexandre Ferreira Teixeira és Llicenciat en Dret per la Universitat...