NOTÍCIES

conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior d’Andorra, el Consell Superior de la Justícia d’Andorra i la Societat de pèrits judicials davant del Tribunal d’apel·lació de Tolosa

conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior d’Andorra, el Consell Superior de la Justícia d’Andorra i la Societat de pèrits judicials davant del Tribunal d’apel·lació de Tolosa

El dia 11 d’octubre del 2023 s’ha procedit a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior d’Andorra, el Consell Superior de la Justícia d’Andorra i la Societat de pèrits judicials davant del Tribunal d’apel·lació de Tolosa....

Activitats formatives fetes durant el segon trimestre de 2023

Activitats formatives fetes durant el segon trimestre de 2023

Dins el segon trimestre d’enguany s’han realitzat totes les activitats programades en el Pla de Formació Contínua 2023 seguint els diversos programes que l’integren. En el programa per a magistrats, batlles i fiscals, i també amb la participació dels secretaris...

Inauguració Biblioteca del Dr. Luis Puig i Ferriol

Inauguració Biblioteca del Dr. Luis Puig i Ferriol

El dia 27 de juny del 2023 el Consell Superior de la Justícia va inaugurar la Biblioteca de la Seu de la Justícia, la qual s’ha anomenat “Biblioteca del Dr. Luis Puig i Ferriol” en homenatge al qui fou un eminent jurista català, que des dels anys 70 es va vincular amb...

FORMACIÓ PROMOGUDA PEL CSJ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

FORMACIÓ PROMOGUDA PEL CSJ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

El Pla de Formació Continua 2023, articula la formació continuada promoguda pel Consell Superior de la Justícia adreçada a Batlles, Magistrats, Fiscalia, Secretaris Judicials, Funcionari de l’Administració de Justícia i  Personal del CSJ. Així, s’estableixen programes propis per a cada col·lectiu.

ELECCIONS GENERALS 2023

ELECCIONS GENERALS 2023

COMUNICAT VOT JUDICIAL 2023 DES DEL DIA 20 DE MARÇ FINS AL DIA 1 D’ABRILES PODRÀ DUR A TERME EL VOT PER DIPÒSIT JUDICIAL DE DILLUNS A DIVENDRES de  9.00h  a 19.00h  DISSABTE 25 DE MARÇ I DISSABTE 1 D’ABRILde 9.00h a 13.00h MÉS INFORMACIÓ...

Pagaments electrònics

Pagaments electrònics

Us informem que avui ha entrat en vigor la modificació de la llei de taxes on s’inclou un sistema d'autoliquidació d'aquestes, que substitueix el sistema actual de segells, doncs a partir d'ara es podrà pagar online a través de la Visa.A la pàgina web del Consell...

CSJ i UdA

En data 17 de juny del 2022 va tenir lloc la reunió de la Comissió de  seguiment dels convenis signats entre el Consell Superior de la Justícia  i la Universitat d’Andorra, de la qual formen part, la Sra. Maria Carme Torres Orpinell, Vicepresidenta del CSJ,...

Actes juny 2022

Actes juny 2022

Acte de jubilació del Sr. Luis Saez Zarzosa, despres de 26 anys prestant els seus serveis a l’Administració de Justícia. Acte d’agraïment per part del Consell Superior de la Justícia a la família Santuré Canturri per haver cedit la capa i el tricorni del qui fou...

Reunió de la comissió pedagògica del Consell Superior de la Justícia

El dimarts 14 de juny tingué lloc la reunió de la Comissió Pedagògica del Consell Superior de la Justícia que, tal i com prescriu el Reglament de l’Estatut de les carreres judicial i fiscal, està integrada pel president del Consell que la presideix, un altre membre...