Notícies Recents

maig 27 2024

Informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial 2023

El Consell Superior de la Justícia ha fet arribar al Govern i al Consell General l’informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial de l’any 2023....
maig 23 2024

S’aprova el Reglament del Codi ètic de conducta judicial

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 22 de maig del 2024, ha aprovat el Codi ètic de conducta judicial, un element bàsic que recull els valors i les...
maig 16 2024

Signatura del Conveni Marc de col·laboració entre el Consell de l’Advocacia catalana i el CSJ

El Consell Superior de la Justícia, encapçalat pel president Josep Maria Rossell, ha signat avui el Conveni Marc de col·laboració entre el Consell de l'Advocacia...
maig 15 2024

Renovacions a la Batllia

El Consell Superior de la Justícia ha renovat avui Immaculada Rodríguez Díaz com a batlle, en complir amb els requisits legals establerts a l’article 68.3 de la Llei...
maig 10 2024

Passes decicides vers un centre de documentació judicial a Andorra

El Consell Superior de la Justícia, encapçalat pel president Josep Maria Rossell, així com diversos responsables tècnics del CSJ, s’han reunit aquest matí a la seu de...
maig 08 2024

El Consell Superior de la Justícia aprova el Reglament de Registre del personal de l’Administració de Justícia.

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 8 de maig del 2024, ha aprovat el Reglament del registre del personal de l’Administració de justícia i del CSJ....
maig 02 2024

S’aprova el Reglament d’estructura orgànica del Consell Superior de la Justícia

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 2 de maig del 2024, ha aprovat el Reglament d’estructura orgànica del CSJ, que té per objecte regular...
abr. 30 2024

Renovació del Magistrat del Tribunal de Corts, Jacques Richiardi

El Consell Superior de la Justícia ha renovat Jacques Richiardi com a magistrat del Tribunal de Corts en complir amb els requisits legals establerts a l’article...
abr. 29 2024

Visita d’agents del Centre Penitenciari

Un grup de set membres del Centre Penitenciari han visitat la Seu de la Justícia en el marc de les visites que periòdicament s'ofereixen als agents en formació per tal...
abr. 25 2024

Formació a càrrec del president del CEJCA de Toulouse, Yves Baduel

El president de l'associació d'experts de Justícia davant la Cort d'apel·lació de Tolosa (Compagnie des experts judiciaires près la Cour d'appel de Toulouse, CEJCA),...

Òrgans Judicials

Coneix la composició judicial d’Andorra i les seves funcions.

Batllia

La Batllia d’Andorra és la jurisdicció de primera instància i instrucció en tots els àmbits jurisdiccionals. S’estructura en seccions civil, penal, administrativa i secció especial d’instrucció.

Tribunal de Corts

El Tribunal de Corts, a més de la seva competència per jutjar en primera instància en els processos seguits per delictes majors de forma col·legiada, esdevé competent per jutjar en primera instància en els processos que se segueixen per delictes menors i contravencions penals en composició col·legiada i unipersonal, respectivament.

Tribunal Superior de Justícia

El Tribunal Superior constitueix la més alta instància de l’organització judicial del Principat. És competent per a jutjar tots els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia d’Andorra, en matèria civil i administrativa, en els límits fixats per la llei, i, en matèria penal, pel Tribunal de Corts, així com els processos penals jutjats en primera instància pel Tribunal de Menors. S’estructura en tres sales, la d’afers civils, la de penals i la de contenciós administratiu i de seguretat social.

Ministeri Fiscal

El ministeri fiscal té la missió de vetllar per la defensa i l’aplicació de l’ordre jurídic, així com per la independència dels tribunals, i promoure davant d’aquests l’aplicació de la llei per salvaguardar els drets dels ciutadans i la defensa de l’interès general; de la mateixa manera actua d’acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.

TRÀMITS

Realitza els teus tràmits fàcilment.

Documentació per descarregar

Tots els tràmits disponibles en un únic espai i de manera fàcil i accessible.

Formularis interactius

Omple els teus formularis interactius sense descarregar més fitxers i oblidat del paper.

Recerca d'informació

Troba tota la informació important amb l’eina de recerca o l’apartat de jurisprudència.

Òrgan regulador

Consell Superior de la Justícia

El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia, i no és per tant un òrgan jurisdiccional. Els membres són:

Sr. Josep Maria ROSSELL PONS, president

Sr. Antoni FIÑANA PIFARRÉ, vicepresident

Sr. Ramon CAMP BATALLA, membre secretari

Sra. Olga ADELLACH i COMA, membre

Sr. Olivier MONTEL MONTERET, membre