Notícies Recents

jul. 31 2023

Activitats formatives fetes durant el segon trimestre de 2023

Dins el segon trimestre d’enguany s’han realitzat totes les activitats programades en el Pla de Formació Contínua 2023 seguint els diversos programes que l’integren. En...
jul. 03 2023

Seminari de treball entre el TEDH i la jurisdicció ordinària d’Andorra

El passat dia 30 de juny del 2023 va tenir lloc un seminari de treball conjunt entre el Tribunal Europeu de Drets humans i la jurisdicció ordinària d’Andorra.En aquesta...
jul. 03 2023

Inauguració Biblioteca del Dr. Luis Puig i Ferriol

El dia 27 de juny del 2023 el Consell Superior de la Justícia va inaugurar la Biblioteca de la Seu de la Justícia, la qual s’ha anomenat “Biblioteca del Dr. Luis Puig i...
març 31 2023

FORMACIÓ PROMOGUDA PEL CSJ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

El Pla de Formació Continua 2023, articula la formació continuada promoguda pel Consell Superior de la Justícia adreçada a Batlles, Magistrats, Fiscalia, Secretaris...
març 01 2023

ELECCIONS GENERALS 2023

COMUNICAT VOT JUDICIAL 2023 DES DEL DIA 20 DE MARÇ FINS AL DIA 1 D’ABRILES PODRÀ DUR A TERME EL VOT PER DIPÒSIT JUDICIAL DE DILLUNS A DIVENDRES de  9.00h...
febr. 10 2023

Acte d’obertura de l’any judicial 2023

Discurs d'obertura de l'any judicial 2023 Tríptic de l'any judicial 2022-2023
des. 02 2022

El CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA APROVA EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PER A L’ANY  2023

Aquest dimecres 30 de novembre, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat el Pla de Formació Continuada per a l’any 2023, analitzada la proposta formulada per la...
oct. 27 2022

Pagaments electrònics

Us informem que avui ha entrat en vigor la modificació de la llei de taxes on s’inclou un sistema d'autoliquidació d'aquestes, que substitueix el sistema actual de...
oct. 06 2022

Activitat formativa organitzada pel Consell Superior de la Justícia en el tercer trimestre de 2022.

A inicis de juliol, tingué lloc una Jornada sobre modificació de la capacitat d’obrar de la persona en relació a situacions conseqüència de Malalties Mentals....
set. 29 2022

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha elegit al Magistrat Sr. Pere Pastor Vilanova, President de Secció de dit Tribunal, mandat que iniciarà el proper dia 1 de novembre del 2022.

jul. 31 2023

Activitats formatives fetes durant el segon trimestre de 2023

Dins el segon trimestre d’enguany s’han realitzat totes les activitats programades en el Pla de Formació Contínua 2023 seguint els diversos programes que l’integren. En...
jul. 03 2023

Seminari de treball entre el TEDH i la jurisdicció ordinària d’Andorra

El passat dia 30 de juny del 2023 va tenir lloc un seminari de treball conjunt entre el Tribunal Europeu de Drets humans i la jurisdicció ordinària d’Andorra.En aquesta...
jul. 03 2023

Inauguració Biblioteca del Dr. Luis Puig i Ferriol

El dia 27 de juny del 2023 el Consell Superior de la Justícia va inaugurar la Biblioteca de la Seu de la Justícia, la qual s’ha anomenat “Biblioteca del Dr. Luis Puig i...
març 31 2023

FORMACIÓ PROMOGUDA PEL CSJ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

El Pla de Formació Continua 2023, articula la formació continuada promoguda pel Consell Superior de la Justícia adreçada a Batlles, Magistrats, Fiscalia, Secretaris...
març 01 2023

ELECCIONS GENERALS 2023

COMUNICAT VOT JUDICIAL 2023 DES DEL DIA 20 DE MARÇ FINS AL DIA 1 D’ABRILES PODRÀ DUR A TERME EL VOT PER DIPÒSIT JUDICIAL DE DILLUNS A DIVENDRES de  9.00h...
febr. 10 2023

Acte d’obertura de l’any judicial 2023

Discurs d'obertura de l'any judicial 2023 Tríptic de l'any judicial 2022-2023
des. 02 2022

El CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA APROVA EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PER A L’ANY  2023

Aquest dimecres 30 de novembre, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat el Pla de Formació Continuada per a l’any 2023, analitzada la proposta formulada per la...
oct. 27 2022

Pagaments electrònics

Us informem que avui ha entrat en vigor la modificació de la llei de taxes on s’inclou un sistema d'autoliquidació d'aquestes, que substitueix el sistema actual de...
oct. 06 2022

Activitat formativa organitzada pel Consell Superior de la Justícia en el tercer trimestre de 2022.

A inicis de juliol, tingué lloc una Jornada sobre modificació de la capacitat d’obrar de la persona en relació a situacions conseqüència de Malalties Mentals....
set. 29 2022

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha elegit al Magistrat Sr. Pere Pastor Vilanova, President de Secció de dit Tribunal, mandat que iniciarà el proper dia 1 de novembre del 2022.

Òrgans Judicials

Coneix la composició judicial d’Andorra i les seves funcions.

Batllia

La Batllia d’Andorra és la jurisdicció de primera instància i instrucció en tots els àmbits jurisdiccionals. S’estructura en seccions civil, penal, administrativa i secció especial d’instrucció.

Tribunal de Corts

El Tribunal de Corts, a més de la seva competència per jutjar en primera instància en els processos seguits per delictes majors de forma col·legiada, esdevé competent per jutjar en primera instància en els processos que se segueixen per delictes menors i contravencions penals en composició col·legiada i unipersonal, respectivament.

Tribunal Superior de Justícia

El Tribunal Superior constitueix la més alta instància de l’organització judicial del Principat. És competent per a jutjar tots els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia d’Andorra, en matèria civil i administrativa, en els límits fixats per la llei, i, en matèria penal, pel Tribunal de Corts, així com els processos penals jutjats en primera instància pel Tribunal de Menors. S’estructura en tres sales, la d’afers civils, la de penals i la de contenciós administratiu i de seguretat social.

Ministeri Fiscal

El ministeri fiscal té la missió de vetllar per la defensa i l’aplicació de l’ordre jurídic, així com per la independència dels tribunals, i promoure davant d’aquests l’aplicació de la llei per salvaguardar els drets dels ciutadans i la defensa de l’interès general; de la mateixa manera actua d’acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.

TRÀMITS

Realitza els teus tràmits fàcilment.

Documentació per descarregar

Tots els tràmits disponibles en un únic espai i de manera fàcil i accessible.

Formularis interactius

Omple els teus formularis interactius sense descarregar més fitxers i oblidat del paper.

Recerca d'informació

Troba tota la informació important amb l’eina de recerca o l’apartat de jurisprudència.

Òrgan regulador

Consell Superior de la Justícia

El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia, i no és per tant un òrgan jurisdiccional. Els membres són;

Sr. Enric CASADEVALL i MEDRANO, president del Consell Superior de la justícia

Sra. Clàudia ARIAS i ALIS, vicepresidenta

Sr. Joan CABEZA i GIMÉNEZ, membre secretari

Sra. Olga ADELLACH i COMA, membre