Notícies Recents

des. 02 2022

El CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA APROVA EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PER A L’ANY  2023

Aquest dimecres 30 de novembre, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat el Pla de Formació Continuada per a l’any 2023, analitzada la proposta formulada per la...
oct. 27 2022

Pagaments electrònics

Us informem que avui ha entrat en vigor la modificació de la llei de taxes on s’inclou un sistema d'autoliquidació d'aquestes, que substitueix el sistema actual de...
oct. 06 2022

Activitat formativa organitzada pel Consell Superior de la Justícia en el tercer trimestre de 2022.

A inicis de juliol, tingué lloc una Jornada sobre modificació de la capacitat d’obrar de la persona en relació a situacions conseqüència de Malalties Mentals....
set. 29 2022

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha elegit al Magistrat Sr. Pere Pastor Vilanova, President de Secció de dit Tribunal, mandat que iniciarà el proper dia 1 de novembre del 2022.

set. 22 2022

Es convoca un procés selectiu d’ingrés per a la provisió de tres places vacants d’administratiu/va, adscrites a la Batllia.

Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior...
ag. 02 2022

Es convoca un concurs oposició per ingressar a la carrera judicial per a cobrir una plaça vacant de fiscal adjunt 

Les persones candidates a participar en el concurs oposició han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior de...
jul. 11 2022

CSJ i UdA

En data 17 de juny del 2022 va tenir lloc la reunió de la Comissió de  seguiment dels convenis signats entre el Consell Superior de la Justícia  i la...
jul. 05 2022

Actes juny 2022

Acte de jubilació del Sr. Luis Saez Zarzosa, despres de 26 anys prestant els seus serveis a l’Administració de Justícia. Acte d’agraïment per part del Consell Superior...
jul. 05 2022

Activitat formativa organitzada pel consell superior de la justícia, en el segon trimestre de 2022

Dins el programa per a batlles, magistrats i fiscals, contemplat en el Pla de Formació Contínua 2022, tingué lloc un taller sobre comunicació, oratòria i lideratge en...
jul. 04 2022

Reunió de la comissió pedagògica del Consell Superior de la Justícia

El dimarts 14 de juny tingué lloc la reunió de la Comissió Pedagògica del Consell Superior de la Justícia que, tal i com prescriu el Reglament de l’Estatut de les...
des. 02 2022

El CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA APROVA EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PER A L’ANY  2023

Aquest dimecres 30 de novembre, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat el Pla de Formació Continuada per a l’any 2023, analitzada la proposta formulada per la...
oct. 27 2022

Pagaments electrònics

Us informem que avui ha entrat en vigor la modificació de la llei de taxes on s’inclou un sistema d'autoliquidació d'aquestes, que substitueix el sistema actual de...
oct. 06 2022

Activitat formativa organitzada pel Consell Superior de la Justícia en el tercer trimestre de 2022.

A inicis de juliol, tingué lloc una Jornada sobre modificació de la capacitat d’obrar de la persona en relació a situacions conseqüència de Malalties Mentals....
set. 29 2022

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha elegit al Magistrat Sr. Pere Pastor Vilanova, President de Secció de dit Tribunal, mandat que iniciarà el proper dia 1 de novembre del 2022.

set. 22 2022

Es convoca un procés selectiu d’ingrés per a la provisió de tres places vacants d’administratiu/va, adscrites a la Batllia.

Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior...
ag. 02 2022

Es convoca un concurs oposició per ingressar a la carrera judicial per a cobrir una plaça vacant de fiscal adjunt 

Les persones candidates a participar en el concurs oposició han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior de...
jul. 11 2022

CSJ i UdA

En data 17 de juny del 2022 va tenir lloc la reunió de la Comissió de  seguiment dels convenis signats entre el Consell Superior de la Justícia  i la...
jul. 05 2022

Actes juny 2022

Acte de jubilació del Sr. Luis Saez Zarzosa, despres de 26 anys prestant els seus serveis a l’Administració de Justícia. Acte d’agraïment per part del Consell Superior...
jul. 05 2022

Activitat formativa organitzada pel consell superior de la justícia, en el segon trimestre de 2022

Dins el programa per a batlles, magistrats i fiscals, contemplat en el Pla de Formació Contínua 2022, tingué lloc un taller sobre comunicació, oratòria i lideratge en...
jul. 04 2022

Reunió de la comissió pedagògica del Consell Superior de la Justícia

El dimarts 14 de juny tingué lloc la reunió de la Comissió Pedagògica del Consell Superior de la Justícia que, tal i com prescriu el Reglament de l’Estatut de les...

Òrgans Judicials

Coneix la composició judicial d’Andorra i les seves funcions.

Batllia

La Batllia d’Andorra és la jurisdicció de primera instància i instrucció en tots els àmbits jurisdiccionals. S’estructura en seccions civil, penal, administrativa i secció especial d’instrucció.

Tribunal de Corts

El Tribunal de Corts, a més de la seva competència per jutjar en primera instància en els processos seguits per delictes majors de forma col·legiada, esdevé competent per jutjar en primera instància en els processos que se segueixen per delictes menors i contravencions penals en composició col·legiada i unipersonal, respectivament.

Tribunal Superior de Justícia

El Tribunal Superior constitueix la més alta instància de l’organització judicial del Principat. És competent per a jutjar tots els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia d’Andorra, en matèria civil i administrativa, en els límits fixats per la llei, i, en matèria penal, pel Tribunal de Corts, així com els processos penals jutjats en primera instància pel Tribunal de Menors. S’estructura en tres sales, la d’afers civils, la de penals i la de contenciós administratiu i de seguretat social.

Ministeri Fiscal

El ministeri fiscal té la missió de vetllar per la defensa i l’aplicació de l’ordre jurídic, així com per la independència dels tribunals, i promoure davant d’aquests l’aplicació de la llei per salvaguardar els drets dels ciutadans i la defensa de l’interès general; de la mateixa manera actua d’acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.

TRÀMITS

Realitza els teus tràmits fàcilment.

Documentació per descarregar

Tots els tràmits disponibles en un únic espai i de manera fàcil i accessible.

Formularis interactius

Omple els teus formularis interactius sense descarregar més fitxers i oblidat del paper.

Recerca d'informació

Troba tota la informació important amb l’eina de recerca o l’apartat de jurisprudència.

Òrgan regulador

Consell Superior de la Justícia

El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia, i no és per tant un òrgan jurisdiccional. Els membres són;

Sr. Enric CASADEVALL i MEDRANO, president del Consell Superior de la justícia

Sra. Maria Carme TORRES i ORPINELL, vicepresidenta

Sra. Clàudia ARIAS i ALIS, membre secretari

Sra. Olga ADELLACH i COMA, membre

Sr. Joan CABEZA i GIMÉNEZ, membre