A inicis de juliol, tingué lloc una Jornada sobre modificació de la capacitat d’obrar de la persona en relació a situacions conseqüència de Malalties Mentals. L’activitat fou moderada pel Batlle-President de la Batllia Sr. David Moynat. Varen intervenir com a ponents: Joan Carles Villaverde, director d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; Carles Mur, doctor en medicina, i director del Servei de Salut Mental del SAAS; i  la Sra. Mª Àngels Babot Presidenta de la Comissió Jurídica de Psicòlegs i representant del Col·legi de Psicòlegs.

Aquesta activitat forma part del Programa per a Batlles, Magistrats i Fiscals que organitza el CSJ dins el Programa de Formació Contínua 2022. Dins del mateix programa, al mes de setembre, en dues sessions, va tenir lloc un Seminari de bones pràctiques en l’àmbit de la cooperació jurídica internacional en matèria penal. La coordinadora de la Jornada, i alhora ponent, va ser la magistrada Canòlic Mingorance. També participaren com a ponents: Sylvie Petit-Leclair, ministra de Justícia del Principat de Mònaco i experta en la matèria, i Eva Garcia Lluelles, Cap de l’Àrea de relacions i de cooperació internacional del Ministeri de Justícia i Interior.

En el marc d’aquestes jornades va tenir lloc, també, un Taller de recerca de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, a càrrec de Guillem Janer, secretari judicial.  

Els dos fiscals adjunts en pràctiques, de recent incorporació, i dins el seu període de formació inicial, van realitzar el Curs extens, organitzat pel CEJ, sobre funcions de la fiscalia en diverses jurisdiccions.

Així mateix, les secretàries judicials, també recentment incorporades i dins el seu programa de formació inicial, han fet un Curs sobre habilitats comunicatives, lideratge i gestió del temps.