Durant el segon semestre s’han realitzat les cinc activitats programades en el Programa per a magistrats, batlles i fiscals, dins el Pla de Formació Contínua 2023, amb l’assistència, també, dels secretaris judicials.

Elisabet Puente, Carme Pachon Iglesias, David Moynat, Carles Mur, Marie Pagès i Laura Mas

A mitjans del mes de juliol tingué lloc una taula rodona sobre  la construcció de la personalitat en infants i adolescents. També s’analitzà l’exercici de drets processals dels menors d’edat i la seva projecció en el règim de custodia.

L’acte va ser moderat pel Batlle President de la Batllia, David Moynat. Hi van intervenir com a ponents:

Carme Pachon Iglesias, Pedagoga, Educadora Social i Mediadora Familiar. Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Grup de Recerca de l’Institut de Ciències de l’Educació sobre infància i adolescència en situació de risc social.

Carles Mur, Director del Servei de Salut Mental del SAAS.

Elisabet Puente, Fiscal Adjunta.

Marie Pagès, Directora del Departament d’Inspecció del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

Laura Mas, Directora del Departament d’infància, adolescència i joventut.

A més de l’assistència de batlles, magistrats, fiscals i secretaris judicials, l’acte fou obert als professionals vinculats a la matèria de menors; participant-hi, també, representants de mestres, educadors socials, professionals de la sanitat, agents del servei de policia i del centre de vigilància penitenciària.

Canolic Mingorance i Anna Estragués

La segona activitat d’aquest trimestre d’estiu, tingué lloc a finals de setembre. Va consistir en un Seminari sobre mesures cautelars per assegurar la responsabilitat i les despeses processals: la multa i el comís.

Varen Intervenir com a ponents les magistrades Anna Estragués, Presidenta del Tribunal de Corts, i la magistrada del Tribunal de Corts, Canolic Mingorance.

Joan Manel Abril, Albert Andrés Pereira, José M. Gimeno Feliu i Ives Picod

Ja dins del mes d’octubre, tingué lloc un Curs sobre Dret Comunitari, amb l’estudi del paper desenvolupat per les diferents institucions comunitàries en la construcció de la Unió Europea. Analitzant, alhora, les fons del Dret Comunitari i el valor fonamental de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

La sessió fou dirigida per Albert Andrés Pereira, President del Tribunal Superior. Hi van Intervenir com a ponents:

Joan Manel Abril, Magistrat del Tribunal Constitucional. Catedràtic de Dret Civil de la UAB.

Ives Picod, Magistrat de la Sala Penal del Tribunal Superior.

José M. Gimeno Feliu, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa.

Albert Andrés Pereira i Joaquim Llimona

A finals de novembre, es dedicà una activitat formativa a l’anàlisi de la nova normativa sobre contractació pública, a càrrec de Joaquim Llimona, assessor del govern en la redacció del projecte de llei sobre la matèria. La sessió fou moderada pel President del Tribunal Superior, Albert Andrés Pereira.

Finalment, el desembre i tancant la programació de 2023, tingué lloc una sessió formativa orientada a les implicacions legals i regulatòries del actius digitals per mitjà del Blokchain. Es van analitzar les actuacions referides als criptoactius, des del Reglament MiCA de la UE, fins a situacions en què es poden originar frau, falsificació i delictes contra el mercat.

La sessió fou impartida per un especialista en la matèria com Eloy Velasco, Magistrat de l’Audiència Nacional espanyola. La sessió fou moderada per Canolic Mingorance, Magistrada del Tribunal de Corts.

Eloy Velasco