Select Page

BATLLIA

Missió i composició

La Batllia d’Andorra és la jurisdicció de primera instància i instrucció en els àmbits jurisdiccionals civil, administratiu i penal.

Es compon d’un conjunt de batlles en un nombre no inferior a dotze, i del seu president.

El president del Tribunal de Batlles és al mateix temps el president de la Batllia, i és el responsable de la seva organització i funcionament.

El Tribunal de Batlles col·legialment i els Batlles en composició unipersonal, d’acord amb el que estableix la Llei Qualificada de la Justícia i les lleis de procediment, són competents per jutjar en primera instància tots els assumptes contenciosos, instrueixen individualment els assumptes penals i exerceixen també com a jurisdicció voluntària. En matèria penal, les ordenances penals són jutjades per un sol Batlle.