CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA

Missió i composició

El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia.

 Es compon de cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors de l’Administració de Justícia, un per cada Copríncep, un pel Síndic General, un pel Cap de Govern i un pels Magistrats i Batlles, sent el presidit per la persona designada pel Síndic General.

 Nomena els Batlles, els Magistrats, els Secretaris Judicials i els funcionaris i agents de l’Administració de Justícia, i exerceix la funció disciplinària i designa, d’entre els Batlles i Magistrats que hagin estat nomenats, els Presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de Justícia.

Competències

El Consell Superior de la Justícia és competent per supervisar el funcionament de l’Administració de Justícia i, consegüentment, pot nomenar inspectors amb aquesta finalitat, és competent per ordenar i gestionar l’estadística judicial i té cura de la publicació oficial de les resolucions judicials del Tribunal Superior i, si escau, dels altres tribunals.

El Consell Superior de la Justícia elabora el seu projecte de pressupost, que se sotmet a l’aprovació del Consell General, i elabora cada any la proposta de pressupost de l’Administració de Justícia i del Ministeri Fiscal, que es troba integrat dins del pressupost del ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de justícia, però és gestionat pel Consell Superior de la Justícia. En la seva execució, el president del Consell Superior de la Justícia exerceix les funcions que, d’acord amb la normativa vigent en matèria pressupostaria i de contractació pública, correspondrien al ministre competent en matèria de justícia.

TOTS ELS CONSELLS DES DE LA CREACIÓ DEL CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA

Segons l’apartat 2 de l’article 89 de la Constitució del Principat d’Andorra, “el Consell Superior de la Justícia es compon de cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors de l’Administració de Justícia, un per cada copríncep, un pel síndic general, un pel cap de Govern i un elegit pels magistrats i batlles. El seu mandat és de 6 anys i no poden ésser reelegits més d’una vegada consecutiva”.

El síndic general designa el president del Consell Superior de la Justícia.

 

El dia 14 de novembre del 2023 es nomenen els membres del Consell Superior de la Justícia:

 

Sr. Josep Maria ROSSELL PONS, president, nomenat pel Síndic General.

Sr. Antoni FIÑANA PIFARRÉ, vicepresident, nomenat pel Cap de Govern.

Sr. Ramon CAMP BATALLA, membre Secretari, elegit pels membres del Cos Judicial.

Sra. Olga ADELLACH COMA, membre, nomenada pel Copríncep Episcopal.

Sr. Olivier MONTEL MONTERET, membre, nomenat pel Copríncep Francès

 

 

En data 2 d’agost del 2023 segons acords publicats al BOPA Núm 96 any 2023 la composició del Consell Superior de la Justícia és:

-Sr. Enric CASADEVALL MEDRANO, president, nomenat pel Síndic General.

– Sr. Clàudia ARIAS ALIS, vicepresidenta, elegida pels membres del Cos Judicial.

– Sr. Joan CABEZA GIMÉNEZ, membre secretari, nomenat pel Copríncep Francès.

– Sra Olga ADELLACH COMA, membre, nomenada pel Copríncep Episcopal.

 

 

El dia 12 de juliol del 2017 prenia possessió del càrrec com a membre del Consell Superior de la Justícia pel cinqué mandat:

-Sra. Maria Carme TORRES ORPINELL, vicepresidenta, nomenada pel Cap de Govern

El dia 13 de novembre del 2017 ho feien:

-Sr. Enric CASADEVALL MEDRANO, president, nomenat pel Síndic General.

– Sr. Clàudia ARIAS ALIS, membre secretària, elegida pels membres del Cos Judicial.

– Sra Olga ADELLACH COMA, membre, nomenada pel Copríncep Episcopal.

– Sr. Joan CABEZA GIMÉNEZ, membre, nomenat pel Copríncep Francès

 

 

El dia 4 de novembre del 2011, prenen possessió els membres del Consell Superior de la Justícia pel quart mandat:

– Sr. Enric CASADEVALL MEDRANO, president, nomenat pel Síndic General.

– Sr. Jaume SANSA REÑÉ, vicepresident, nomenat pel Cap de Govern.

– Sr. Antoni ALEIX CAMP, nomenat pel Copríncep Francès

– Sr. Jordi VISENT GUITART, nomenat pel Copríncep Episcopal.

– Sr. Josep Maria CAIRAT VILA, elegit pels membres del Cos Judicial.

 

 

El dia 26 d’octubre del 2005 prenen possessió els membres del Consell Superior de la Justícia pel tercer mandat, a saber:

– Sr. Lluís MONTANYA TARRÉS, president, nomenat pel Síndic General

– Sr. Josep María CAIRAT VILA,vicepresident, nomenat pel Cap de Govern

– Sr. Francesc CERQUEDA PASCUET, nomenat pel Copríncep Francès

– Sr. Jordi VISENT GUITART, nomenat pel Copríncep Episcopal

– Sra. Mª Teresa ARMENGOL BONET, elegida pels membres del Cos Judicial.

 

 

El 25 d’octubre de 1999, finalitza el mandat d’aquest primer Consell Superior de la Justícia i, el 28 d’octubre del mateix any, prenen possessió els membres del segon i actual Consell Superior de la Justícia:

– Sr. Marc VILA RIBA, president, nomenat pel Síndic General.

– Sr. Francesc CERQUEDA PASCUET, vicepresident, nomenat pel Copríncep Francès.

– Sr. Josep M. VIOLA SAURET, nomenat pel Copríncep Episcopal.

– Sr. Agustí PIFARRÉ ARENY, nomenat pel Cap de Govern.

– Sr. Jacint RIBERAYGUA CAELLES, elegit pels membres del Cos Judicial

 

 

Per acord de 25 d’octubre del 1993, es constitueix el primer Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra amb els membres següents:

– Sr. Josep MARSAL RIBA, president, nomenat pel Síndic General.

– Sr. Josep M. VIOLA SAURET, vicepresident, nomenat pel Copríncep Episcopal.

– Sr. André PIGOT, membre-secretari, nomenat pel Copríncep Francès.

– Sr. Antoni ALEIX SANTURÉ, nomenat pel Cap de Govern.

– Sr. Estanislau SANGRA FONT, elegit pels membres del Cos Judicial.