Aquesta setmana s’ha signat un altre dels convenis previstos amb els col·laboradors externs concernits en l’impuls de l’expedient judicial electrònic (EJE).

El president de la Cambra de notaris, Joan Carles Rodríguez Miñana i el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell escenificaven així el compromís d’aquest col·lectiu professional en la posada en marxa del Portal de Serveis al Professional (PSP), pas indispensable per assolir l’èxit en la implementació d’aquesta eina digital.

En els darrers tres anys s’han estat impulsant un seguit d’accions preparatòries -formatives i pràctiques- per tal que, un cop entri en vigor la norma, es pugui fer la gestió telemàtica integral dels expedients judicials per part dels diferents òrgans judicials, de la Fiscalia, dels intervinents a través dels seus representants i de qualsevol altra persona física o jurídica que pugui intervenir en el procés.

A tal efecte, la seu electrònica inclou el Portal de Serveis al Professional (PSP) que ja s’ha posat a disposició de diverses entitats i organismes col·laboradors de la Justícia, amb els quals actualment s’estan fent les primeres accions.

Els darrers mesos s’ha implementat el PSP a la CASS, a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), a l’Andorran Banking (ABA),  i de manera individual a les diferents entitats bancàries del país. També s’han fet sessions informatives a advocats i procuradors.

També s’ha compartit aquesta eina amb les diferents àrees i serveis concernits del Ministeri de Justícia i Interior -com ara la Policia, el Registre Civil i el centre penitenciari, entre altres- i del Ministeri d’Exteriors.

Properament, es farà extensiva a la resta de departaments ministerials del Govern, als notaris i altres entitats i organismes amb els quals el Consell Superior de la Justícia signi convenis de col·laboració.

El desplegament de la seu judicial electrònica, s’ha preparat perquè de manera gradual els professionals puguin anar adquirint els coneixements, preparant-ne l’equipament, provant les connexions i finalment, per a que obtinguin el suport necessari que els faciliti l’accés a l’EJE.

Durant els propers mesos s’impartirà una altra ronda de formacions i acompanyament presencial al personal de la resta d’ens que s’integrin en la tramitació electrònica via PSP, així com al personal de l’Administració de Justícia.

A més, s’obrirà un canal de suport adreçat a advocats i procuradors per resoldre les possibles incidències d’accés abans de la posada en marxa del nou sistema, amb l’objectiu d’oferir les màximes garanties un cop entri en funcionament.