El president del Consell Superior de la Justícia va participar a la reunió de la “Cumbre Judicial Iberoamericana” celebrada a la ciutat de Mèxic, amb l’eix temàtic “Por una carrera judicial independiente y eficaz”. En aquesta trobada es varen constituir quatre comissions de treball amb els següents temes:

  1. “Selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial”
  • Plan estratégico para una evaluación eficaz del desempeño de la judicatura con perspectiva de salud y bienestar judicial.
  • Régimen disciplinario y sus garantías.
  • Hecho tecnológico y función jurisdiccional.

Cada comissió està integrada per un representant de deu països que treballaran cada tema i que s’haurà d’aprovar en la propera reunió del mes de setembre del 2023 a celebrar a la ciutat de Lima (Perú).

Andorra formarà part de la segona comissió de treball.