El Consell Superior de la Justícia, encapçalat pel seu president, Josep Maria Rossell, ha designat la magistrada Anna Estragués Armengol com a nova presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia.

L’article 33.3 de la Llei qualificada de la Justícia disposa que el Consell Superior de la Justícia designa els presidents de la Sala del Tribunal Superior amb preferència entre els magistrats de grau superior, una vegada consultats el president i els membres del Tribunal Superior. 

Sense perjudici del que estableix l’article 58.2, la durada del seu mandat és igual a la durada del seu mandat de magistrat i poden ser renovats en aquesta funció únicament una vegada. 

Així doncs, la Sala Civil la presideix el magistrat Vincent Anière, la Sala Penal la presideix la magistrada Anna Estragués Armengol i la Sala Administrativa l’encapçala el també president del Tribunal Superior de Justícia, el magistrat Albert Andrés Pereira.