Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior de la Justícia, Seu de la Justícia, Baixada del Molí, 2-4, 2n d’Andorra la Vella, acompanyada de la documentació següent:

– currículum vitae actualitzat

– còpia dels documents acreditatius corresponents

– còpia del passaport andorrà

– certificat d’antecedents penals

– certificat mèdic oficial d’Andorra

– declaració jurada o de promesa, disponible a www.justicia.ad/tràmits

– El full de consentiment de tractament de les dades personals disponible a www.justicia.ad/tràmits

La data límit de presentació de la sol·licitud és a les 15:00 hores del dia 14 d’octubre del 2022.

A la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia es facilitarà la informació addicional sobre les responsabilitats i l’abast del lloc de treball.