El Pla de Formació Continua 2023, articula la formació continuada promoguda pel Consell Superior de la Justícia adreçada a Batlles, Magistrats, Fiscalia, Secretaris Judicials, Funcionari de l’Administració de Justícia i Personal del CSJ. Així, s’estableixen programes propis per a cada col·lectiu.

Dins el Programa per a Batlles, Magistrats i Fiscalia, obert també als Secretaris Judicials, i durant aquest primer trimestre, han tingut lloc cinc activitats formatives. Durant el mes de gener, es va realitzar el curs sobre Conflicte d’interessos en l’exercici jurisdiccional. Ètica i xarxes socials que ha comptat amb la participació de dos magistrats molt qualificats en la matèria objecte de la formació, com son David Ordoñez Solís, secretari executiu en la Comissió Iberoamericana d’Ètica Judicial i Javier Parra Iglesias, secretari de la Comissió d’Ètica del CGPJ.

Durant el mes de febrer tingueren lloc dues activitats formatives més. El curs sobre la Lluita contra el terrorisme i el seu finançament, en què intervingué com a Ponent Dolores Delgado, Fiscal de Sala del Tribunal Suprem i ex Fiscal General d’Espanya. La segona activitat del febrer, va consistir en la realització d’un taller d’actualització sobre continguts i processos per accedir al banc de dades de CENDOJ -que com a centre de documentació judicial és un referent internacional- i amb el que el CSJ hi té subscrit un conveni de col·laboració.

Ja en el mes de març, tingueren lloc dues altres activitats dins d’aquest Programa per a Batlles, Magistrats i Fiscals. Una taula rodona entorn a Principis i eficàcia en la instrucció penal, en què intervingueren com a ponents, Samuel Vuelta-Simon, Procurador de la República a Toulouse i la Magistrada titular del Jutjat 10 del de Barcelona, Míriam de Rosa. Finalment, es realitzà amb dos grups de treball un taller sobre Gestió del temps en entorns complexes.

Dins el Programa pels Funcionaris de l’Administració de Justícia han tingut lloc dues activitats formatives. Una fou la referida a l’Accés electrònic de l’Administració de Justícia en què hi participà com a ponent el catedràtic Manuel Richard, i una altra activitat sobre l’Agència Nacional de Ciberseguretat a càrrec de Jordi Ubach, director d’aquesta l’Agència.

Paral·lelament a la formació contínua, el Consell Superior va desenvolupant els programes de formació inicial per a aquells que han ingressat recentment a la funció jurisdiccional, com és el cas de quatre fiscals adjunts en període de pràctiques i de sis secretaris judicial en període de prova. En aquests casos es realitza la formació a través del curs teòric pràctic configurat per cada un d’aquests col·lectius per portar-lo a terme durant aquests períodes de pràctica o prova.

Dolores Delgado Fiscal de Sala de Tribunal Suprem d’Espanya i Alfons Alberca Fiscal General d’Andorra

David Ordoñez Magistrat i Secretari de la Comissió Iberoamericana d Ètica Judicial I Xavier Parra Iglesias Jutge especialista en Ètica Judicial

Membres del Cendoj