L’ex magistrat espanyol, Juan Antonio Xiol Ríos, ha estat el primer ponent del programa 2024 de formació contínua per a magistrats, batlles i fiscals que ofereix el Consell Superior de la Justícia per aquest any.

Xiol, ha dedicat tota la seva carrera professional a impartir justícia des d’un jutjat unipersonal fins arribar al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional espanyol.

Aquesta ponència ha versat sobre les experiències d’un jutge veterà a l’entorn dels problemes pràctics de l’exercici judicial en tribunals individuals i col·legiats, i ha comptat amb la participació d’una trentena de magistrats, batlles i fiscals del país.

El pla de formació contínua que impulsa anualment el Consell Superior de la Justícia està coordinat pel jurista i membre del CSJ, Ramon Camp, donant compliment a les disposicions previstes a la Llei 28/2014 del 24 de juliol, qualificada de modificació  de la Llei qualificada de la Justícia i al Reglament  de l’Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal de 15 de gener de 2020. Aquestes disposicions regulen la formació contínua per als membres de la carrera judicial i fiscal i el seu seguiment és condició necessària per a l’exercici i la progressió professional.

El pla de formació -que manté el volum d’activitats respecte l’any passat- inclou tallers i seminaris d’àmbit general, específics per a cada especialització, formacions personalitzades, estades i cursos online, i tenen un caràcter pràctic i transversal, amb un especial èmfasi en l’anàlisi de situacions d’actualitat amb un fort impacte entre la ciutadania.

Els magistrats, batlles i fiscals podran seguir durant aquest any altres formacions en què tractaran temes tan diversos com les tècniques i la gestió de la negociació, la modernització del llenguatge jurídic, un seminari sobre bones pràctiques en les audiències de menors i de les persones amb discapacitat, un curs d’anàlisi d’estats financers o una ponència sobre ètica i mitjans de comunicació, impartida pel l’ex fiscal general de França, François Molins.

També s’han programat sessions específiques per a la jurisdicció civil (aplicació del Codi de procediment civil), per a la jurisdicció penal (un curs sobre violència de gènere, enfocat en el consentiment en els delictes sexuals i un curs sobre delictes d’odi i discriminació) i per a la jurisdicció administrativa (un curs sobre Dret Europeu i un taller de jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea).

Com és habitual, durant l’any s’articulen estades i cursos a l’Escola Judicial i al Servei de Formació del Consejo General del Poder Judicial espanyol, així com a l’École Nationale de la Magistrature de França, gràcies als respectius convenis que el CSJ disposa amb aquestes institucions, i es continuen oferint formacions online promogudes per organismes internacionals com el Consell d’Europa, les Nacions Unides o la UNESCO, entre altres.

El programa també inclou cursos adreçats a secretaris judicials, orientats a l’entorn de la direcció i organització de l’oficina judicial, a l’aplicació del Codi de Procediment Civil, així com activitat formativa sobre la implantació de l’expedient judicial electrònic.

El pla de formació contínua també ofereix un itinerari formatiu adreçat als funcionaris de l’Administració de Justícia i al personal del Consell Superior de la Justícia sobre dret penal i administratiu i d’altres tallers de caire pràctic.