El Consell Superior de la Justícia ha mantingut aquest matí una reunió amb la Secretària General de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Montserrat Ronchera, i la membre del comitè executiu de l’IAD, Maitena Manciet, en la qual els han fet partíceps de les inquietuds i necessitats d’aquest organisme que té com a objectiu promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, mitjançant de l’impuls, el control i l’avaluació de les actuacions dels poders públics i les empreses que operen en territori andorrà. 

En el decurs de la trobada, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, així com la resta de membres del CSJ han comentat algunes de les accions que es volen impulsar des del Consell Superior de la Justícia per afavorir la igualtat efectiva entre dones i homes, com el pla d’igualtat o algunes formacions específiques adreçades a batlles, jutges i magistrats, com ara la que tindrà lloc el proper 22 de febrer centrada en el concepte del consentiment i que serà impartida pel magistrat Víctor Correas, entre altres.