Una delegació del Consell Superior de la Justícia, encapçalada pel president Josep Maria Rossell, s’ha reunit amb el director de Centre de Documentació Judicial d’Espanya (CENDOJ) a la seu de l’entitat a San Sebastian.

La trobada amb el director de l’ens, Joaquín Silguero Estagnan, ha estat qualificada com a molt positiva i ha permés tractar diversos aspectes relacionats amb l’intercanvi d’informació documental i jurisprudencial, de conformitat amb l’Acord internacional administratiu existent entre el Consejo General del Poder Judicial espanyol i el Consell Superior de la Justícia.

El Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) és l’òrgan tècnic del Consejo General del Poder Judicial espanyol que s’encarrega de la publicació oficial de la jurisprudència, així com de les altres competències en l’àmbit de la documentació i dels serveis de gestió del coneixement. Ofereix a més serveis de suport i informació als membres de la Carrera Judicial facilitant-los l’accés a tota mena de fonts documentals emprades en el desenvolupament de l’activitat judicial.