El passat dia 30 de juny del 2023 va tenir lloc un seminari de treball conjunt entre el Tribunal Europeu de Drets humans i la jurisdicció ordinària d’Andorra.
En aquesta ocasió es desplaçaren al Principat 14 magistrats del referit Tribunal entre els quals els dos vicepresidents Srs. Georges Ravarani i Sr. Marko Bosnjak, així com el Magistrat andorrà Sr. Pere Pastor Vilanova.
Per part de la Jurisdicció andorrana es va donar coneixement de les nostres institucions, de la legislació andorrana així com de l’aplicació del Conveni de Drets Humans per part dels jutges nacionals.
Els Magistrats Europeus tractaren de l’evolució de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets humans pel que fa els menors d’edat en el sí de les famílies d’acollida i llur dret a mantenir els lligams familiars amb els seus pares biològics, del Tribunal determinat per la Llei, de la llibertat d’expressió dels jutges i de la tensió entre llibertat i ordre públic.