Dins el segon trimestre d’enguany s’han realitzat totes les activitats programades en el Pla de Formació Contínua 2023 seguint els diversos programes que l’integren.

En el programa per a magistrats, batlles i fiscals, i també amb la participació dels secretaris judicials, en el mes d’abril tingué lloc el Taller de seguiment de l’aplicació del nou Codi de Procediment Civil. I en especial la nova regulació de l’exequàtur i mesures cautelars. Fou impartit per la Magistrada Clara Carulla i Rosa M. Méndez professores de la Àrea de Primera Instància de l’Escola Judicial del CGPJ.

En el mes de maig es realitzaren dues activitat dins el mateix programa pel cos judicial. La Sessió sobre la regulació del delicte fiscal, a càrrec de Carles Ferreira, director general de Tributs, i de Borja Aguado, fiscal adjunt. I el Taller sobre la prova personal i tècniques d’interrogatori dut a terme per Ana Libertad Lallena, magistrada i professora responsable de l’àmbit penal de l’Escola Judicial del CGPJ i Lídia Serratusell, psicòloga, cap d’àrea de reparació i atenció a la víctima del Departament de Justícia.

Ja en el mes de juny, es va fer la Taula rodona sobre Drets dels consumidors moderada pel magistrat del TS Jaume Tor i en què hi participaren Natalie Picod, professora de Dret Civil i Mercantil de la Universitat de Toulouse, i Abel Benito Veiga Coto, professor de Dret Mercantil i degà de la Facultat de Dret de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid. També hi va participar el magistrat del Tribunal Superior, Yves Picod.

Com s’explica a la web de CSJ, amb una nota especifica, a finals de juny tingué lloc el Seminari de treball entre membres del Tribunal Europeu de Drets Humans i la judicatura d’Andorra activitat contemplada, també, dins el programa de formació pel cos judicial dins el Pla de Formació Contínua 2023.

En el capítol de formació pel personal al servei de l’administració de justícia, del 12 al 27 d’abril va realitzar-se un Curs de formació bàsica sobre gestió i tramitació processals per administratius. També dins el Programa pels funcionaris de l’Administració de Justícia, durant el mes d’abril, es realitzà un Taller de seguiment de l’aplicació del nou Codi de Procediment Civil. Durant el mes de maig la Jornada d’anàlisi pràctic de les disposicions en l’àmbit de persona i família contemplades en el Codi de Procediment Civil. Finalment, ja en el mes de juny, tingué lloc la Sessió sobre naturalesa funcions i àmbit d’actuació del Saig, impartida pels tres titulars d’aquesta institució.

Paral·lelament a la formació contínua, es van desenvolupant els programes de formació inicial a través del curs teòric pràctic que correspongui, bé per a fiscals adjunts en període de pràctiques, o bé per a secretaris judicials en període de prova.