Si arrengleréssim totes les caixes dels arxius judicials tindríem més de 9 Km. lineals de documentació. Aquesta, és una dada que ens permet fer-nos a la idea de la importància i del volum d’informació que es gestiona des del departament d’Arxius de la Seu de la Justícia, que lidera Ana Bigordà.

Avui,  9 de juny, és el Dia Internacional dels Arxius, un esdeveniment promogut pel Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) que se celebra arreu del món. La Declaració Universal sobre els Arxius de l’International Council on archives (ICA), diu que “els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius, des del seu orígen,  amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparèncaia de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva…

Un dels pilars fonamentals de l’ICA són els seus principis, que estableixen un marc ètic i professional per a la gestió arxivística. Aquests són un recurs valuós per a tots els arxivers i arxiveres, i una referència clara per a governs, institucions i altres actors que disposen dels seus propis fons arxivístics. Aquests principis, també  s’han anat desenvolupant al llarg del temps, i han estat revistats i actualitzats periòdicament per tal d’estar actualitzats al temps que vivim.

Aquests principis no serien possibles sense la figura de l’arxiver, representada en la nostra organització en professionals com la Maria Victòria Guerrero, que a finals d’aquest mes, i després de 38 anys de servei a l’Arxiu del Tribunal de Corts, arriba al final de la seva carrera professional.  

Persones com la Maria Victòria juguen un paper crucial a la societat, ja que són les responsables de custodiar, preservar i fer accessible la informació i la documentació, amb la màxima integritat, imparcialitat i confidencialitat.