Demà es publicarà al BOPA l’Acord del Consell Superior de la Justícia relatiu a l’aprovació del Reglament del procés de consulta i participació en l’elaboració del codi ètic de conducta judicial.

Aquest Reglament ha de regular de manera àgil el procediment d’aprovació del codi ètic i de les seves modificacions posteriors, garantint la participació de tots els agents, tant de manera col·lectiva com individual a través dels seus representants.

El Consell Superior de la Justícia, seguint el mandat legal, aprovarà – un cop recollides les propostes- un codi ètic de conducta judicial que a més de concernir a magistrats, batlles i fiscals- com passa ara a través del Recull d’obligacions aprovat l’any 2016- inclogui també als membres del CSJ i a la resta d’agents implicats en l’Administració de Justícia.

El codi ètic de conducta judicial recull les regles de conducta judicials, basades en els valors de neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència, i ha de servir de referent per als estàndards de comportament desitjables de batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials; dels membres del Consell Superior de la Justícia, així com del personal de l’Administració de Justícia i del CSJ.

La proposta del codi ètic es trametrà en breu als diferents representants per tal que puguin efectuar les aportacions escaients al text final.