El Consell Superior de la Justícia ha aprovat avui el Reglament tècnic relatiu a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i comunicació processal, un element necessari per a la implementació de l’expedient judicial electrònic (EJE).

El president, Josep Maria Rossell ha destacat que aquest és un “pas més a favor de la transició definitiva cap a una justícia digital, àgil, segura i transparent.”

Aquest Reglament té per objecte establir les normes tècniques relatives a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i de comunicació processal, per a la correcta implantació de l’expedient electrònic en l’Administració de justícia. 

El document recull les normes tècniques de l’expedient judicial electrònic, els seus elements i les seves restriccions dins del flux processal de la tramitació; així com n’estableix l’estructura, el format tècnic de l’expedient judicial electrònic i les especificacions dels serveis d’intercanvi d’informació amb els professionals, les persones físiques i jurídiques i les altres administracions, així com les definicions i codificacions associades.

El text es publicarà la setmana vinent al BOPA.