El president de l’associació d’experts de Justícia davant la Cort d’apel·lació de Tolosa (Compagnie des experts judiciaires près la Cour d’appel de Toulouse, CEJCA), Yves Baduel, ha ofert avui una sessió informativa a la Seu de la Justícia en virtud del conveni signat el passat 11 d’octubre amb el Ministeri de Justícia i Interior i el Consell Superior de Justícia.

Aquest conveni de col·laboració permet facilitar els serveis de pèrits judicials especialitzats en determinats àmbits quan Andorra no disposi d’aquestes especialitats concretes, o bé quan no n’hi hagi de disponibles.

Es tracta d’una associació pertanyent al “Conseil National des compagnies d’experts de justice” (CNCEJ), i agrupa experts en justícia del Tribunal d’Apel·lació de Tolosa. El CEJCA té com a missió formar, donar suport i representar tots els experts de la zona. Actualment, els experts operen en les jurisdiccions dels jutjats judicials de Tolosa, Albi, Castres, Foix, Montauban i St Gaudens.

Durant el matí, Baduel ha mantingut una trobada de treball amb membres del Consell Superior de Justícia, i posteriorment ha ofert una sessió formativa i informativa adreçada a Magistrats, Batlles i Fiscals.

L’any 2022 ja es va signar un conveni de característiques similars amb l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia.