Aquesta setmana ha començat una formació relativa a la violència contra la dona impulsada pel Consell Superior de la Justícia.

Les sessions, liderades pel fiscal Ivan Alís i la batlle Nadia Alís estan adreçades als secretaris judicials,  dues persones de cada Batllia, dues del Tribunal de Corts, dues del Tribunal Superior, dues de la Fiscalia i dues de recepció, de manera que cada secció, fiscalia o Tribunal disposi de dues persones formades especialment en violència contra la dona.

Per tal d’arribar al major nombre de persones possible, aquesta formació es fa en dos torns de dues sessions cadascun. El primer torn es fa el 17 i el 26 d’abril, i el segon es desenvoluparà els dies 10 i 17 de maig.

La primera sessió consta d’una exposició i recordatori de la legislació nacional i internacional aplicable a Andorra, i el detall dels protocols adoptats pels diferents organismes estatals, com ara el Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011, i ratificat per Andorra l’any 2014.

La segona sessió se centrarà en el tractament i l’aproximació a la víctima per part dels diferents actors judicials, fent un especial èmfasi en la psicologia de la violència de gènere. També es parlarà dels estereotips i les falses creences envers la víctima.