El Consell Superior de la Justícia ha renovat Jaume Tor Porta com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia, amb ascens al grau superior, en complir els requisits legals establerts als articles 64 bis i 68 de la Llei qualificada de la Justícia.

Per tal que un magistrat pugui promocionar al grau superior- com en aquest cas- cal haver acomplert un mandat en el primer grau de la categoria, rebre l’informe favorable del Consell Superior de la Justícia en relació als mòduls d’activitat judicial i haver superat les activitats formatives organitzades pel Consell Superior de la Justícia, tal i com estableix el Reglament de l’estatut de les carreres judicial i fiscal.

La renovació serà efectiva a partir de dilluns vinent, 15 de gener.