El Consell Superior de la Justícia ha renovat Jacques Richiardi com a magistrat del Tribunal de Corts en complir amb els requisits legals establerts a l’article 68.3 de la Llei qualificada de la Justícia.

La renovació serà efectiva a partir del 9 de maig.

D’altra banda, el Consell Superior de la Justícia ha acordat la continuació en el càrrec del magistrat al Tribunal Superior, Yves Picod, que enguany ha arribat a l’edat de jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 68.2 de la Llei qualificada de la Justícia.