El Consell Superior de la Justícia ha renovat avui Immaculada Rodríguez Díaz com a batlle, en complir amb els requisits legals establerts a l’article 68.3 de la Llei qualificada de la Justícia.

De la mateixa manera, el Consell Superior de la Justícia també ha acordat la renovació en el càrrec de batlle de Laura Solanes Colell, d’acord amb el que estableix l’article 68.3 de la Llei qualificada de la Justícia.

La renovació, en tots dos casos,  serà efectiva a partir del 23 de maig.